Tin mới

Bắc Giang: Hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIX

(Mặt trận) -Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Bắc Giang đã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bình Phước: Các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội Mặt trận

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Các đại biểu biểu quyết, thống nhất cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh dự kiến về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ số đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bắc Giang được bầu là 9 đồng chí.

Các đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết thông qua dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị gồm 18 người. Trong đó có 1 đại biểu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh; 1 đại biểu chuyên trách; các đơn vị: Hội Nông dân; tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp; khối Đảng mỗi lĩnh vực 4 người; 4 đại biểu do Trung ương phân bổ.

Dự kiến số người tự ứng cử là 5. Về cơ cấu đại biểu, dự kiến phụ nữ có 11 người, dân tộc thiểu số 4 người, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 2 người, ngoài Đảng 2 người; đại biểu tái cử 4 người.

Đối với nhân sự bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, tổng số đại biểu phân bổ được bầu là 75. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đề xuất giới thiệu 171 đại biểu.

Với tinh thần thống nhất cao, hội nghị đã nhất trí như sau: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu 166 người. Trong đó, đại biểu khối Đảng 17 người; đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách 19 người; đại biểu UBND 22 người; đại biểu các sở, ngành 8 người; đại biểu MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội 80 người; đại biểu khối Nội chính 14 người; các hội, doanh nghiệp 6 người. Dự kiến số người tự ứng cử là 5.

Cơ cấu dự kiến có 63 đại biểu phụ nữ, 31 đại biểu dân tộc thiểu số, 17 đại biểu ngoài Đảng, 29 người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), tôn giáo có 2 đại biểu. Có ít nhất 30% số đại biểu đương nhiệm tái cử.

Theo đồng chí Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, để hoàn thành tốt công tác bầu cử, đề nghị các đại biểu chủ động báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan lựa chọn những đại biểu bảo đảm đủ tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần giới thiệu Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương đưa vào danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Về phía Ủy ban MTTQ tỉnh, sau hội nghị lần này sẽ có thông báo hướng dẫn các bước tiếp theo đúng quy trình, để công tác bầu cử đạt kết quả cao nhất./.

PV

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản