Tin mới

Bắc Giang: Khen thưởng 26 tập thể, cá nhân trong phong trào xây dựng đình, đền, chùa tiêu biểu

(Mặt trận) -Sáng 27/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án về phong trào thi đua xây dựng đình, đền, chùa tiêu biểu giai đoạn 2019-2022. Đồng chí Giáp Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Phát huy, chia sẻ kinh nghiệm từ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Lạng Sơn: Sôi nổi phong trào thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) tỉnh; đại diện lãnh đạo MTTQ, Ban Trị sự  GHPG các huyện, TP; các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 692 ngôi đình, 217 ngôi đền, 885 ngôi chùa với hơn 200 nghìn tín đồ Phật giáo. Những năm qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các vị chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

 Đồng chí Giáp Ngọc Giang trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Trong phong trào xây dựng đình, đền, chùa tiêu biểu, một số nơi thiết lập được quy chế hoạt động, phối hợp chặt chẽ nên cơ sở thờ tự, công trình kiến trúc đã và đang được tôn tạo, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. 

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTQ-BTT ngày 24/12/2019 về phong trào thi đua xây dựng đình, đền, chùa tiêu biểu (gọi tắt là Đề án 01), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn cụ thể về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét biểu dương, khen thưởng. 

MTTQ các xã, phường, thị trấn phối hợp Ban quản lý cơ sở thờ tự đăng ký, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí về đình, đền, chùa tiêu biểu. Qua đó xuất hiện nhiều điển hình được khen thưởng như: Ban quản lý di tích lịch sử chùa, đền Khánh Vân (Lục Ngạn); Ban quản lý đình Bố Hạ (Yên Thế); Ban quản lý đình Vĩnh Ninh (TP Bắc Giang)...

Để xây dựng chùa cảnh tiêu biểu, Đại đức Thích Thanh Vịnh, Trưởng Ban trị sự GHPG huyện Yên Dũng, Phó Trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm (Yên Dũng) cho rằng cần tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp: Khảo sát, đánh giá thực trạng cảnh quan môi trường trong các chùa cảnh tiêu biểu; chỉ đạo tăng, ni, phật tử xây dựng cảnh quan bảo đảm các tiêu chí như: Có cây xanh, cây cảnh tạo không gian xanh cho khuôn viên cơ sở thờ tự; nhà vệ sinh công cộng sạch sẽ, bố trí đủ thùng đựng rác có nắp đậy, có biện pháp xử lý rác, chất thải. Bố trí nơi đốt vàng mã, nơi để tiền công đức phù hợp. Huy động nguồn kinh phí; phát động phong trào xây dựng, tôn tạo cảnh quan môi trường trong các chùa cảnh tiêu biểu.

Thảo luận về các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đình, đền, chùa tiêu biểu  gắn với phong trào xây dựng “khu dân cư văn hóa, sống tốt đời đẹp đạo”, theo ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Bắc Giang, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nếp sống văn minh lành mạnh tiết kiệm, bài trừ mê tín dị đoan, xây dựng khu dân cư văn hóa.

Tại các cơ sở thờ tự có bảng nội quy đối với khách tham quan, người tham gia hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo (về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, trang phục, ứng xử tiếp nhận công đức, dâng cúng...); sơ đồ chỉ dẫn; bảng thông tin giới thiệu tóm tắt lịch sử, giá trị kiến trúc, văn hoá nghệ thuật. Các phường, xã tăng cường chỉ đạo công tác an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh hoạt động xã hội. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Giáp Ngọc Giang ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện Đề án của các đơn vị. Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Trị sự GHPG tỉnh  tiếp tục triển khai sâu rộng nội dung Đề án 01.

Tuyên truyền, quán triệt, phổ biến đến các vị tăng, ni, tín đồ, phật tử thực hiện tốt Luật Tín ngưỡng tôn giáo, tiếp tục tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động. Tích cực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; kết hợp hài hòa giữa tu hành với lao động, sản xuất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tăng, ni và tín đồ, phật tử.

 Đồng chí Giáp Ngọc Giang trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Thường xuyên tổng kết, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đặc biệt, các đơn vị cần chú ý bám sát các tiêu chí trong đánh giá, xét khen thưởng, bảo đảm khách quan, công bằng và chính xác. 

Tại đây, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho 10 cá nhân, 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng đình, đền, chùa tiêu biểu giai đoạn 2019-2022. 

Hoài Thu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản