Tin mới

Bắc Giang: Không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Với những hoạt động thiết thực, sinh động cùng các nội dung phong phú, qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã khẳng định vai trò rất quan trọng trong việc củng cố và phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Khánh Hòa: Khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại huyện Khánh Vĩnh

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam lần thứ 15 (khóa XVI)

Điện Biên: Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Điện Biên Phủ lần thứ VII

 Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cho các tập tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 20 năm chỉ đạo, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ảnh: MTTQ tỉnh Bắc Giang).

“Ngày hội của nhân dân”

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, sau 20 năm triển khai và phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã cho thấy sự tác động nhiều mặt trong đời sống chính trị, xã hội của đất nước, cổ vũ động viên tinh thần của nhân dân.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã được tổ chức ở 100% khu dân cư với những điểm nhấn, sắc thái riêng ở mỗi địa phương, mỗi khu dân cư. Việc tổ chức Ngày hội hàng năm được các tổ chức, cá nhân, con em đang sinh sống, công tác, làm ăn ở ngoài tỉnh, các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, hướng về Ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, xã hội rộng rãi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thực sự là “Ngày hội của nhân dân” trong toàn tỉnh.

Trong những năm qua, thông qua tổ chức Ngày hội các phong trào, các cuộc vận động được triển khai thực hiện hiệu quả. Trọng tâm là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng, tổ dân phố văn hóa” ngày càng được nâng lên.

Tính gắn kết cộng đồng là giá trị xuyên suốt quá trình tổ chức Ngày hội. Nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, đoàn kết. Tình làng, nghĩa xóm trong mỗi cộng đồng được nhân lên qua những hoạt động san sẻ với các gia đình khó khăn, hoạn nạn.

Tính từ năm 2003 đến 2023, Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội các cấp đã vận động được trên 228,9 tỷ đồng, qua nguồn Qũy đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa được 5.718 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo trị giá gần 140 tỷ đồng. Tổ chức thăm và tặng 473.447 suất Quà Tết trị giá hơn 190 tỷ đồng, hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá gần 100 tỷ đồng. Hỗ trợ giáp hạt, cứu đói, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ khám chữa bệnh... với số tiền gần 105 tỷ đồng.

Trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng và tình hình thực tế địa phương, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp từng bước đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Thông qua phát động đã được cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, điển hình như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quỹ vì người nghèo” và các Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”...

Đến hết năm 2022, toàn tỉnh Bắc Giang có 145/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Có 41 xã đạt nông thôn mới nâng cao; 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; Có 239 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 6 huyện, thành phố về đích và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân

Trong thời gian qua, thông qua việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh đạt nhiều kết quả.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa, có ý nghĩa trong đời sống của khu dân cư vì đây không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” mà còn là diễn đàn, đợt sinh hoạt chính trị dân chủ tập hợp và phát huy sức mạnh của các tổ chức, cá nhân, đoàn kết cùng nhau xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thực hiện dân chủ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội ở tất cả các cấp, các ngành. Ngày hội được cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

Trong đó tăng cường vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân làm tốt vai trò “cầu nối” giữa Đảng và chính quyền với nhân dân. Tạo đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các chương trình mục tiêu phát triển của địa phương.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò làm chủ từ cơ sở. Chú trọng vai trò giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Trong những năm qua đã tham gia giám sát hàng nghìn công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, tạo niềm tin, đồng thuận trong nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương.

Hàng năm, nhân dịp Kỷ niệm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang lựa chọn 19 khu dân cư tặng mỗi khu dân cư 1 ti vi. Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị biểu dương 92 cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu giai đoạn 2018-2022. Tặng bằng khen cho 66 mô hình “Đoàn kết sáng tạo”. Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bắc Giang tổ chức biểu dương, khen thưởng 202.643 tập thể, hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu trên toàn tỉnh.

ĐỨC SƠN - TUẤN MINH

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản