Bắc Giang: Triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025

(Mặt trận) -

Ngày 13/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. 

Gia Lai: Xây mới và sửa chữa 141 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

MTTQ huyện Bố Trạch chăm lo đời sống cho người nghèo

 

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Công Thắng cho biết, năm 2020 là năm sơ kết, kết thúc một số cuộc vận động, đợt thi đua giai đoạn 2015 - 2020. Với tinh thần chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Toàn quốc, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Giang và các tổ chức thành viên tiếp tục nghiên cứu, triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào phù hợp tình hình thực tế trong giai đoạn mới.

5 năm qua, các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên đã lan tỏa rộng khắp và được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đánh giá cao.

Tiêu biểu như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn tỉnh đã vận động nhân dân hiến trên 925.965m2; xây dựng 4.213 km đường giao thông nông thôn; tham gia dồn điền đổi thửa, xây dựng 165 cánh đồng mẫu; đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp được 134 tỷ đồng, qua nguồn quỹ đã sửa chữa được 1.745 nhà Đại đoàn kết.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” góp phần nâng tỷ lệ người tiêu dùng quan tâm, lựa chọn hàng Việt khi mua sắm lên 90%. Phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” được các cấp Mặt trận triển khai sâu rộng, đã có hàng nghìn công trình, ý tưởng sáng tạo được áp dụng triển khai trong đời sống kinh tế - xã hội góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống trong nhân dân.

Tại Hội nghị, MTTQ và 8 đơn vị thành viên gồm: Liên đoàn Lao động, Tỉnh đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh đã thống nhất ban hành và ký chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025.

Chương trình tập trung vào 4 nội dung: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động và thực hiện hỗ trợ người nghèo; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Trong mỗi nội dung nêu rõ nhiệm vụ của từng ngành, tránh trùng chéo và bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Lan Phương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản