Tin mới

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

(Mặt trận) -Sáng 14/6, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tại huyện Chợ Đồn đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động được tổ chức tốt, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển”, MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024-2029 xác định mục tiêu chung là: Đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả; tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hướng về các khu dân cư để triển khai các cuộc vận động như: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân…

Một số chỉ tiêu cụ thể được Đại hội đề ra như: Phấn đấu 100% khu dân cư có tổ, nhóm tự quản; hằng năm có từ 95% trở lên số hộ nghèo trong huyện được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện chủ trì, điều tiết phân bổ quà hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán; phấn đấu đến hết năm 2025, cơ bản "xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo"; phấn đấu 100% khu dân cư có thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…

Đại hội đã hiệp thương cử 58 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn khóa XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã hiệp thương cử ông Tá Hữu Thăng là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn, khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội hiệp thương cử 24 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chợ Đồn tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019-2024 và phong trào thi đua lập thành tích Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp./.

Theo Báo Bắc Kạn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản