Bắc Kạn: Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2023- 2028

(Mặt trận) - Chiều 28/6, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ngân hàng Chính sách Xã hội Bắc Kạn, giai đoạn 2023 - 2028.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

 Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chương trình phối hợp nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của hai đơn vị. Thông qua chương trình phối hợp nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội. Tuyên truyền về Phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp...

Tại buổi Lễ ký kết, hai đơn vị đã thống nhất lựa chọn các nội dung, hoạt động cụ thể, thiết thực đáp ứng yêu cầu thực tiễn để tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với các yêu cầu đặt ra.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh nhấn mạnh, Chương trình phối hợp phải đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực, đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Tuyên truyền sâu rộng các mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và xã hội.

Thông qua Chương trình phối hợp nhằm huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương đồng thời tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đối với các hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản