Bắc Kạn: Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) các cấp tỉnh Bắc Kạn đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay bảo vệ môi trường. Nhờ đó, thu hút được đông đảo người dân tham gia và ý thức của Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vệ sinh môi trường ngày càng được nâng lên.

Gia Lai: Xây mới và sửa chữa 141 căn nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo

Vĩnh Phúc: Tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

MTTQ huyện Bố Trạch chăm lo đời sống cho người nghèo

 Nhân dân xã Quảng Khê (Ba Bể) thu gom rác trên địa bàn.

Năm 2022, xã Quảng Khê (Ba Bể) là một trong những địa phương trong tỉnh được Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn lựa chọn để xây dựng mô hình điểm Chương trình "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu". Căn cứ vào thực tế tại địa phương, Ủy ban MTTQVN xã phân công trách nhiệm cho từng tổ chức thành viên triển khai các phong trào, như: Đoàn Thanh niên với phong trào “Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng”, “Hành trình xanh”; Hội LHPN với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nói không với túi nilon khi đi chợ”; Hội Nông dân với phong trào thực hiện nền nông nghiệp sạch... Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQVN xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức như: Phối hợp tổ chức cho các hộ dân ký cam kết bảo vệ môi trường; lồng ghép trong các buổi họp thôn để tuyên truyền nội dung về công tác bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao ý thức tự giác của Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Để việc triển khai công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đạt kết quả thiết thực, căn cứ Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2021 - 2025 giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Ủy ban MTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố trong tỉnh hướng dẫn Ủy ban MTTQVN cấp xã lồng ghép các nội dung nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào nội dung thứ 5 của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là thực hiện tiêu chí số 17 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực, cụ thể của từng tổ chức thành viên góp phần hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động tuyên truyền, vận động tập trung hướng về cơ sở và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong các dịp như: “Tháng hành động vì môi trường” và “Ngày Môi trường thế giới” (05/6), Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) hằng năm; phối hợp xây dựng nhiều mô hình điểm "Khu dân cư thực hiện hài hòa giảm nghèo bền vững gắn với bảo vệ môi trường".

Từ các hoạt động trên đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Người dân đã có ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, sử dụng nguồn nước sạch, xây bể chứa nước, nhà tắm, công trình vệ sinh của các hộ gia đình hợp lý; nước thải, rác thải được xử lý theo đúng quy định; đóng góp đầy đủ các loại phí bảo vệ môi trường. Đến nay, Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố trong tỉnh đã nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường ra hơn 400 khu dân cư trên địa bàn; 100% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trên 90% hộ dân có công trình vệ sinh...

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, việc xây dựng mô hình điểm về bảo vệ môi trường ở cộng đồng khu dân cư gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian qua đã đem lại hiệu quả khá tích cực. Để phát huy vai trò của MTTQ trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường, Ủy ban MTTQVN các cấp tiếp tục tổ chức tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; duy trì và phát triển các mô hình điểm, để giúp người dân xây dựng thói quen tốt về bảo vệ môi trường./.

V.M

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản