Tin mới

Bắc Kạn:Sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020

(Mặt trận) -Chiều 09/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn. Cùng dự tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Bắc Kạn có: Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn và huyện Bạch Thông.

 Tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020.

Theo báo cáo tại hội nghị, căn cứ văn bản chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban MTTQVN các huyện, thành phố đã tập trung xác định nội dung, nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại địa phương; triển khai tuyên truyền vận động lồng ghép trong các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ủy ban MTTQVN các cấp trong tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước... Vì thế, việc tổ chức thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh thu được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, như: Cam, quýt ở xã Quang Thuận, xã Dương Phong, xã Đôn Phong (Bạch Thông); hồng không hạt ở huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Ngân Sơn; dong riềng ở huyện Na Rì, Ba Bể; cây thuốc lá ở huyện Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Mới; phát triển diện tích trồng quế, trồng chuối (xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn)... Ủy ban MTTQVN các cấp và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; thực hiện quy hoạch và chỉnh trang khu dân cư; hiến đất, đóng góp xây dựng cơ sở vật chất và kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Ủy ban MTTQVN tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế triển khai các chương trình về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân với các tiêu chí về danh hiệu “Gia đình sức khỏe”, “Làng sức khỏe”, “Tổ dân phố sức khỏe”, “Khu dân cư sức khỏe”. Ủy ban MTTQVN các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn, đáp nghĩa", chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” được quan tâm, chú trọng. Kết quả bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” tăng dần theo từng năm, cụ thể: Tỷ lệ “Gia đình văn hóa” năm 2020 đạt 88,3%, tăng 6% so với năm 2016; tỷ lệ “Khu dân cư văn hóa” năm 2020 đạt 89,3%, tăng 28,43% so với năm 2016.

Ủy ban MTTQVN các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn để người dân biết và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, Nhân dân đã chủ động xây dựng, bảo vệ, cải tạo nâng cấp hệ thống cấp thoát nước, các điểm thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh; duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường.

Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, bản, tổ phố; sống và làm việc theo pháp luật, tích cực phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Toàn tỉnh hiện có 1.310 đội bảo vệ dân phố, 1.310 tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả, tham gia giải quyết những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ Nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội đối với 15 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, trong đó: Tổ chức 04 hội thảo phản biện xã hội vào 05 dự thảo văn bản; tổ chức 01 hội nghị đối thoại trực tiếp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với 02 dự thảo và gửi xin ý kiến phản biện đối với 08 dự thảo văn bản. Sau khi phản biện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổng hợp gửi 93 ý kiến kiến nghị, đề nghị đơn vị soạn thảo có văn bản trả lời việc tiếp thu, giải trình các ý kiến phản biện.

Hội nghị thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, gồm: Phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, vận động trực tiếp qua các cuộc hội họp đoàn thể, lễ phát động xây dựng các phong trào văn hóa... Hướng dẫn các tổ chức thành viên ở xã, phường, thị trấn, khu dân cư đăng ký thực hiện ít nhất một nội dung, công việc cụ thể, một công trình tự quản để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tăng cường hướng dẫn, giám sát thực hiện công tác quản lý, sử dụng kinh phí ở các địa phương và các khu dân cư; phát hiện và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của MTTQ trong việc tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tạo thêm nguồn lực để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Dịp này, có 14 tập thể và 08 cá nhân được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tặng Bằng khen do có nhiều thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020./.

Hoàng Vũ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản