Tin mới

Bắc Kạn:Tập huấn trực tuyến công tác giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) -Ngày 26/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn tỉnh về công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2022. Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Đại biểu tham dự tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản về công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam; công tác giám sát cán bộ, đảng viên; giám sát vụ việc giải quyết khiếu nại liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn I (2021 - 2025) và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình, dự án thuộc chương trình.

Qua tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận trong tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội. Trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng, giải pháp trong công tác giám sát, phản biện xã hội; giải đáp, hướng dẫn những vấn đề còn vướng mắc, hạn chế trong tổ chức thực hiện tại cơ sở./.

Việt Bắc

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản