Tin mới

Bạc Liêu: Đổi mới hoạt động của Mặt trận các cấp

(Mặt trận) -Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các cấp đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phát triển các tổ chức thành viên nhằm củng cố, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó tạo được những chuyển biến tích cực, nhất là tổ chức, hoạt động của Ban công tác Mặt trận khóm, ấp đã dần xây dựng cộng đồng dân cư tự quản theo quy ước, thu hút ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động của Mặt trận.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vận động mạnh thường quân trao quà tết cho người dân khó khăn ở huyện Đông Hải. Ảnh: T.T 

Đa dạng hóa các hoạt động, phong trào

Một trong những nội dung được Mặt trận các cấp chú trọng thực hiện là công tác thông tin, tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền các mô hình, hoạt động thiết thực; phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử; sử dụng hợp lý các trang mạng xã hội; củng cố, kiện toàn đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội… Cụ thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu đã phối hợp tốt với địa phương, ban, ngành nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của Nhân dân từ cơ sở. Từ đó tạo những chuyển biến tích cực trong công tác vận động, nhất là vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc-xin ngừa COVID-19; vận động người dân tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, góp phần xây dựng TP. Bạc Liêu xanh - sạch - đẹp.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hồng Dân cũng đã cùng các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương phát động, tổ chức thực hiện nhiều phong trào, cuộc vận động như: cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Dân vận khéo”… Để các phong trào, cuộc vận động đạt kết quả cao, phải kể đến vai trò rất quan trọng của đội ngũ đoàn viên, hội viên nòng cốt, những người tiêu biểu cốt cán trong dân tộc - tôn giáo, những đảng viên hưu trí, gia đình chính sách có uy tín với cộng đồng dân cư đã góp phần rất lớn trong quá trình tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. 

Tương tự, Ủy ban MTTQ Việt Nam TX. Giá Rai, huyện Đông Hải cũng có được những định hướng tốt để thực hiện hiệu quả các phong trào, hoạt động, nhất là việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp Nhân dân, tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Trong đó, tiêu biểu nhất là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, duy trì và phát huy “Tổ hòa giải ở cơ sở”…

Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện

Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội cũng đạt được những kết quả đáng kể. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp đã chủ trì tổ chức hàng trăm cuộc giám sát chuyên đề; hội nghị phản biện xã hội. Nội dung tập trung vào các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và đời sống của Nhân dân như: giảm nghèo; an sinh xã hội; bồi thường, giải tỏa; giải quyết khiếu nại, tố cáo; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ…

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu cũng đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt hoạt động “Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường” gắn với phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và bài trừ tệ nạn xã hội được Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Bạc Liêu cũng đã xây dựng giải pháp khắc phục một số vấn đề còn tồn tại như: các quy hoạch, công trình, dự án trên địa bàn, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến đời sống, xã hội phải được công khai tại cơ quan, đơn vị và trụ sở khóm, ấp để Nhân dân tham gia góp ý, kiểm tra, giám sát các hoạt động của chính quyền hiệu quả hơn.

Với những đổi mới hiệu quả trên đã góp phần tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận các cấp trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, nhất là phát huy tốt truyền thống đoàn kết dân tộc. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo Báo Bạc Liêu

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản