Bạc Liêu: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X

(Mặt trận) - Chiều 2/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Lữ Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Tuyên Quang làm mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà ở cho hộ nghèo

Phú Thọ: Giao ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Đồng chí Lữ Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác mặt trận đã góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị được củng cố; đối ngoại được tăng cường. Cấp ủy đảng các cấp đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo Mặt trận, vừa là thành viên của Mặt trận; chính quyền các cấp tổ chức thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc. Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm trong công tác tập hợp, đoàn kết, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, mở rộng và phát huy, tạo đồng thuận cao trong các giai tầng xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động chăm lo cho người nghèo và công tác an sinh xã hội; “Học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phát triển sâu rộng, được Nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Toàn tỉnh đã vận động Quỹ Vì người nghèo trên 44 tỷ đồng; công tác đền ơn đáp nghĩa được quan tâm, xây dựng nhà tình nghĩa, thăm, viếng, tặng quà người có công với cách mạng với tổng trị giá trên 49 tỷ đồng; vận động Nhân dân đóng góp trên 34 tỷ đồng, hiến đất, ngày công xây dựng kết cấu hạ tầng, đường giao thông nông thôn cho phong trào xây dựng nông thon mới; vận động tiền mặt và hiện vật để khắc phục hậu quả ảnh hưởng đại dịch COVID-19 quy ra thành tiền trên 123 tỷ đồng...

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên hưởng ứng các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động do Mặt trận và các đoàn thể phát động từng lúc, từng nơi chưa thường xuyên, liên tục, chưa đi vào chiều sâu. Công tác triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động một số nơi chưa chủ động phát huy tính năng động, sáng tạo, chậm đổi mới...

Tại hội nghị, 10 tập thể và 10 cá nhân đã được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2019 - 2021.

Các đại biểu biểu quyết nhất trí bổ sung 6 Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024. 

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của MTTQ tỉnh qua nửa nhiệm kỳ, Bí thư Tỉnh ủy - Lữ Văn Hùng đề nghị MTTQ các cấp tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cùng với Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, từ đó đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

MTTQ các cấp cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong việc chủ trì hiệp thương dân chủ, phối hợp với các cấp chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, đổi mới sáng tạo của Nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tiếp tục tổ chức tốt các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”...

Đặc biệt, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; vận động, phát huy vai trò của Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; MTTQ và đoàn thể các cấp cần tăng cường giáo dục đạo đức xã hội, tuyên truyền và tôn vinh những giá trị cao đẹp của tình làng nghĩa xóm, trách nhiệm Nhà nước đối với công dân - công dân đối với Nhà nước..

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2019 – 2021. 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản