Tin mới

Bắc Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Từ Sơn lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Trong hai ngày 25 và 26/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự Đại hội có ông Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành và thành phố Từ Sơn chúc mừng các ông, bà tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn.

Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp thành phố Từ Sơn, đã tích cực cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, vượt mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết; tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đã thể hiện rõ vai trò, vị trí của tổ chức mình, huy động các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tiêu biểu là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” vận động nhân dân chung tay xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Vận động Quỹ Vì người nghèo xây nhà Đại đoàn kết tiếp tục có sự đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và Quỹ Vì người nghèo đã hỗ trợ xây dựng mới 31 nhà Đại đoàn kết trị giá hơn 2 tỷ đồng, góp phần tích cực vào thực hiện chương trình an sinh xã hội và chương trình giảm nghèo bền vững của thành phố, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,61%.

Vận động kinh phí xây dựng nhà cho hộ nghèo đồng bào biên cương tại thành phố Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được gần 700 triệu đồng; ủng hộ kinh phí làm nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ được hơn 725 triệu đồng và đều đứng top đầu của tỉnh.

Bên cạnh đó, các cuộc vận động, các phong trào như “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết sáng tạo” đều được triển khai mạnh mẽ, tạo ra tác động tích cực đến toàn xã hội thu hút sự tham gia đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà đề nghị Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Trong đó thường xuyên làm tốt việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; tuyên truyền xây dựng Tỉnh an toàn giao thông.

Tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tham gia thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội.

Thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động đặc biệt phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt; công dân Bắc Ninh ưu tú”.

Đây là nội dung mới, cần có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với phương châm “Tỉnh nắm đến xã, huyện nắm đến thôn, xã nắm đến người dân, đoàn viên, hội viên” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Đại hội đã hiệp thương cử 60 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn khoá XX và cử 35 đại biểu chính thức; 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội MTTQ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tuấn Sơn - Đức Minh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản