Tin mới

Bắc Ninh: Hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Sáng 15/8, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023. Dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn; Cùng các đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ MTTQ các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức thành viên...

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị 

Theo MTTQ tỉnh Bắc Ninh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành kỳ sinh hoạt xã hội rộng rãi ở cộng đồng dân cư, đã được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể các cấp đã trực tiếp tham dự Ngày hội ở khu dân cư trên địa bàn huyện, là nguồn động viên cho khu dân cư, thể hiện sự liên hệ, gắn bó giữa các đồng chí lãnh đạo với các tầng lớp nhân dân.

Sau 20 năm triển khai và phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã khẳng định được vai trò, ý nghĩa trong việc nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, về truyền thống đoàn kết của dân tộc, về yêu cầu đại đoàn kết trong tình hình mới, về lịch sử vẻ vang và vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Quang cảnh Hội nghị 

Thông qua tổ chức Ngày hội đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực đời sống văn hóa, xã hội, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng. Ngày hội góp phần xây dựng, khẳng định nhân cách con người Việt Nam, trọng tâm là xây dựng đạo đức, lối sống, nếp nghĩ, cách làm tương thân, tương ái… khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, vì cộng đồng, mạnh dạn đấu tranh phê phán cái xấu, hình thành lối sống đẹp, phù hợp trong cách tầng lớp nhân dân, tăng cường, củng cố khối Đại đoàn kết dân tộc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố về tổ chức; đổi mới nội dung, hình thức, mở rộng hoạt động hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư. Mặt trận ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò liên minh chính trị, từng bước khẳng định vị trí trung tâm, cầu nối giữa hệ thống chính trị với mọi tầng lớp nhân dân.

Tại Ngày hội đã có 548 tập thể tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng các cấp, 2.831 số hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, 146 hộ nghèo được tặng quà cấp tỉnh trong Ngày hội với trị giá hàng trăm triệu đồng. Trong 20 năm qua, hệ thống cấp ủy, chính quyền các cấp đã biểu dương 28.311 cá nhân/hộ gia đình, 2.629 tâp thể, KDC, BCTMT cấp xã phường, 576 tập thể cấp huyện và 180 tập thể cấp tỉnh, tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng.

Để đạt được những thành tích tích cực nêu trên, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Cấp ủy; sự phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội cùng cấp trong việc triển khai tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở cơ sở. Ủy ban MTTQ các cấp đã phát huy vai trò là trung tâm khối Đại đoàn kết, liên minh chính trị, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với tình hình thực tiễn địa phương, cơ sở. Sự đồng thuận của nhân dân địa phương đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân.

Ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh biểu dương những thành tích MTTQ đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Ông Nguyễn Quốc Chung nhấn mạnh, MTTQ các cấp ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò liên minh chính trị, từng bước khẳng định vị trí trung tâm, cầu nối giữa hệ thống chính trị với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Phát huy tính tích cực của các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp; cùng với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

MTTQ các cấp đã chủ động, sáng tạo, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; Kịp thời đề xuất khen thưởng, tặng quà cho khu dân cư, các hộ nghèo, làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên cũng được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung tin tưởng rằng, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, kết quả đã đạt được để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác mặt trận rất vinh quang và cao cả của mình.

Ông Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm ngày thành lập MTTQ Việt Nam 18/11 hàng năm đã trở thành kỳ sinh hoạt xã hội rộng rãi ở cộng đồng dân cư. Nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên của MTTQ và sự cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, nhất là Ban công tác mặt trận ở các khu dân cư, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức ở các khu dân cư là cơ sở củng cố, phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, quê hương đất nước. Ngày hội là kết quả của sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác mặt trận ở khu dân cư. Kết quả tổ chức Ngày hội góp phần tăng cường, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, qua đó khơi dậy, tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, tăng cường đồng thuận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi đề nghị MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp thống nhất hành động của MTTQ với các tổ chức thành viên.

MTTQ tham gia tích cực xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát cán bộ, đảng viên. Phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban công tác mặt trận trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội sát với thực tế ở khu dân cư, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả, sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 
 
 
Khen thưởng tại Hội nghị 

Nhân dịp này, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản