Tin mới

Bắc Ninh: Không ngừng phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Với vai trò là trung tâm của khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, mở rộng hoạt động hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư, nhất là tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Long An: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Thạnh Hóa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029

Trà Vinh: Đại hội MTTQ huyện Càng Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bình Thuận: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tánh Linh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 thành công tốt đẹp

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Bình, thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình. Ảnh: MTTQ Bắc Ninh. 

Thông qua Ngày hội, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố, xây dựng đoàn kết khu dân cư, khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới của đất nước, tạo được không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng dân cư tỉnh Bắc Ninh.

Ngày hội của Nhân dân

Theo MTTQ tỉnh Bắc Ninh, 20 năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm, chú trọng.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các khu dân cư tổ chức rất trang trọng. Các khu dân cư đều tổ chức cả phần lễ và phần hội, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm hỏi gia đình chính sách, gia đình lão thành cách mạng, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ; gia đình khó khăn, người yếu thế, tặng quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, tặng quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn có thành tích xuất sắc... cũng được quan tâm và hỗ trợ kịp thời.

Thông qua Ngày hội, có 548 tập thể tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng các cấp, 2.831 số hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, 146 hộ nghèo được tặng quà cấp tỉnh trong Ngày hội với trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trong 20 năm qua Ủy ban MTTQ - Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp, cùng sự hỗ trợ của ngân sách tỉnh Bắc Ninh đã hỗ trợ xây dựng được 8.550 ngôi nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 250 tỷ đồng, sửa chữa 280 ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá trên 2,6 tỷ đồng, hỗ trợ trên 1.500 hộ nghèo phát triển sản xuất, trị giá gần 300 triệu đồng. Tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trong dịp lễ và Ngày hội Đại đoàn kết hàng năm và các hỗ trợ khác trị giá trên 31 tỷ đồng.

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đã phát động vận động toàn thể CNVC, người lao động, các tổ chức và nhân dân toàn tỉnh ủng hộ kinh phí xây nhà cho người nghèo tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Kết quả, toàn tỉnh vận động được 25,6 tỷ đồng, trong đó nguồn vận động của MTTQ các cấp là 5,6 tỷ đồng; tham mưu UBND tỉnh Bắc Ninh trích ngân sách 20 tỷ đồng.

Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố Ninh Xá 4, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh. Ảnh: MTTQ Bắc Ninh 

Hoạt động Ngày hội đã góp phần tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đạt kết quả tốt, không còn hộ đói, hộ nghèo giảm từ 5,76 % năm 2003 xuống còn 0,94 % năm 2023.

Trong 20 năm qua, hệ thống cấp ủy, chính quyền các cấp đã biểu dương 28.311 cá nhân/hộ gia đình, 2.629 tập thể, Khu dân cư, Ban công tác mặt trận cấp xã phường, 576 tập thể cấp huyện và 180 tập thể cấp tỉnh, tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng.

Uỷ ban MTTQ các cấp trong tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với chính quyền thành lập các tổ hoà giải ở các thôn, xây dựng quy ước, hương ước của khu dân cư, tuyên truyền vận động xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá.

Tỉnh Bắc Ninh năm 2003 có trên 80% gia đình đạt văn hoá, đến năm 2023 tăng lên trên 90%. Các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh hàng năm trên 90% đạt Công sở văn hoá, các quy tắc văn hóa ứng xử nơi công cộng của đội ngũ cán bộ đã phát huy hiệu quả.

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy giá trị tích cực về thuần phong mỹ tục của gia đình xã hội, chú trọng văn hoá ứng xử lành mạnh trong xã hội, nêu cao tinh thần tương thân tương  ái, đoàn kết, trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội như: xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài; Chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi, biểu dương người tốt, việc tốt và nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và nhiều hoạt động khác.

Đặc biệt trong 3 năm từ năm 2020-2022 trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, với tinh thần “Tương thân tương ái”, đã xuất hiện nhiều nghĩa cử cao đẹp với hình ảnh hỗ trợ nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết cho việc phòng chống dịch, các “suất ăn miễn phí” cùng với hàng triệu “phần quà Đại đoàn kết”, “túi an sinh”, hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm từ sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đã chia sẻ khó khăn với đồng bào, đồng chí và Nhân dân các địa phương vùng dịch là những điểm sáng tô thắm thêm giá trị văn hóa dân tộc trên tinh thần Đại đoàn kết toàn dân.

Phát huy sức mạnh, truyền thống đoàn kết

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi trao tặng bức ảnh “Bác Hồ - Bác Tôn” cho Ban Công tác Mặt trận khu dân cư tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Thọ Trai, phường Tam Sơn, thành phố Từ Sơn. Ảnh: bacninh.gov.vn. 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm ở khu dân cư trong tỉnh Bắc Ninh đã củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huy động sức mạnh tổng hợp của từng cá nhân, từng hộ gia đình ở khu dân cư trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, góp phần phát huy vai trò chủ động của người dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông… gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn.

Đến nay, 100% các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, có 93 sản phẩm được công nhận chất lượng sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó 59 sản phẩm đạt chất lượng 4 sao, 34 sản phẩm chất lượng 3 sao.

Trên cơ sở tình hình thực tế ở từng địa phương MTTQ cấp xã, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư trong tỉnh xây dựng các mô hình tự quản trên các lĩnh vực hoạt động như, kinh tế, an ninh trật tự, môi trường, nếp sống văn hoá, trật tự công cộng, các mô hình thực hiện hiệu quả như: mô hình “Phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, TNXH, mô hình “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường”, “Khu dân cư phấn đấu không còn thực phẩm không an toàn”, “Đảm bảo trật tự ATGT”, “Mô hình tổ liên gia”, phong trào xoá đói giảm nghèo, giúp nhau lúc khó khăn hoạn nạn.

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng Công an tổ chức hiệu quả Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm’, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh Tổ quốc”. Các tầng lớp nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng chục nghìn tin liên quan đến ANTT; phối hợp cùng lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ, xử lý hàng trăm đối tượng phạm tội các loại; vận động hàng nghìn đối tượng đi cai nghiện; nhận cảm hóa giáo dục, giúp đỡ hơn 900 đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư…

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được củng cố về tổ chức; đổi mới nội dung, hình thức, mở rộng hoạt động hướng về cơ sở, cộng đồng dân cư. Mặt trận ngày càng thể hiện rõ hơn vai trò liên minh chính trị, từng bước khẳng định vị trí trung tâm, cầu nối giữa hệ thống chính trị với mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản