Tin mới

Bắc Ninh: Sơ kết 5 năm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

(Mặt trận) - Sáng ngày 14/9, tại Trung tâm Văn hoá Kinh Bắc, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân (Ban TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (Ban GSĐTCCĐ) tại xã, phường, thị trấn, giai đoạn 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Đình Lợi - UVBTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Chủ trì Hội nghị

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Đồng chí Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt 5 năm hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã phường, thị trấn giai đoạn 2017-2022 

Đại biểu lãnh đạo tỉnh dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hằng - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ngô Tân Phượng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Vân - TUV, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan trong tỉnh; đại biểu các huyện, thành phố có các đồng chí đại diện lãnh đạo Thường trực UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố; 126  đại biểu MTTQ cấp xã, phường, thị trấn; cùng các thành viên của Ban TTND và Ban GSĐTCCĐ trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh thông qua báo cáo tóm tắt kết quả 5 năm hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ tại xã phường, thị trấn giai đoạn 2017-2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hiện nay 126 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều có Ban TTND; trong 5 năm đã thành lập 2.277 Ban GSĐTCCĐ. Dưới sự lãnh chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, sự hướng dẫn trực tiếp của Ủy ban MTTQ cấp xã, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tổ chức thực hiện tốt hoạt động giám sát, góp phần quan trọng trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong 5 năm qua, các ban TTND đã tổ chức giám sát 1599 cuộc; phát hiện 172 vụ việc vi phạm, kiến nghị với chính quyền và cơ quan có thẩm quyền các cấp  268 nội dung; các Ban GSĐTCCĐ giám sát được 2.635 công trình, dự án đạt hiệu quả, phát hiện 99 công trình vi phạm, kiến nghị 143 nội dung, để kịp thời khắc phục bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể xuất sắc. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Lợi - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh: Từ kết quả hoạt động của MTTQ các cấp; các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ đã phát huy tốt chức trách nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp tích cực vào việc phát huy quyền dân chủ trong nhân dân, đại diện quyền lợi hợp pháp cho cộng đồng; nâng cao hiệu quả chức năng giám sát của MTTQ cơ sở; góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa, phát hiện những sai phạm trong quá trình thực hiện pháp luật ở cơ sở và triển khai các dự án đầu tư tại địa phương, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy quyền làm chủ, tham gia quản lý xã hội của người dân.

Trong thời gian tới, để tiếp tục tốt chức tốt các hoạt động TTND và GSĐTCCĐ trên địa bàn tỉnh, đồng chí cũng đề nghị Thường trực các Huyện uỷ, Thành uỷ chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã, các tổ chức thành viên, các Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về tổ chức, hoạt động của Ban TTND, GSĐTCCĐ có giải pháp phù hợp, sáng tạo để hoạt động Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân xuất sắc. 

Tại hội nghị đã trao tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 tập thể, 10 cá nhân; trao tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh cho 5 tập thể, 16 cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng giai đoạn 2017-2022.

 
 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản