Bắc Ninh: Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền vận động Nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh, giai đoạn 2023-2028”

(Mặt trận) - Sáng ngày 25/8, Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền vận động Nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2023-2028”. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đinh Lợi, Uỷ viên  BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo;  Ban Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; lãnh đạo Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng Thổng tin điện tử tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

Bến Tre: Tập huấn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp

Chiêm Hoá (Tuyên Quang) phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp

 Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Triển, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh thông qua Đề án và kế hoạch thực hiện Đề án“Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2023 - 2028 với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên lĩnh vực và trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên. Nâng cao tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thời đại hội nhập, kết nối không gian mạng Internet toàn cầu. Chuyển tải kịp thời những chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến người dân, làm cho nhân dân hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi thực hiện. Cụ thể hóa nội dung, giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, từ đó tạo sự đồng thuận và thống nhất hành động của xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, vận động, cộng tác viên, biên tập viên của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Cũng tại hội nghị đã được nghe các ý kiến phát biểu tham gia góp ý vào kế hoạch thực hiện Đề án nhằm đảm bảo tính thiết thực, khách quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; quản lý, điều hành của chính quyền. Việc thông tin, tuyên truyền tình hình đất nước, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến đoàn viên, hội viên và nhân dân phải bảo đảm tính chính xác, kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Đinh Lợi, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Kết thức hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã chỉ đạo trong thời gian tới nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tập trung một số giải pháp cụ thể như: Uỷ ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thổng tin điện tử tỉnh, MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2023 - 2028”; Hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; chỉ đạo, hướng dẫn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp dưới báo cáo cấp uỷ thực hiện Đề án; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng năm cụ thể và cả giai đoạn 2023 - 2028 theo Đề án, khi tuyên truyền đến người dân thì việc tuyên truyền phải đi vào vấn đề cụ thể, rõ ràng, khúc chiết, có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói…

Nội dung tuyên truyền phải gần gũi, thiết thực với đời sống, để họ dễ dàng nhận thức được, nhận diện được và làm được. Đặc biệt, cần đề cao vai trò của người có uy tín trong cộng đồng - coi họ là “điểm tựa”, là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, vận động nhân dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Việc vận động, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần hướng hoạt động về cơ sở, tập trung hỗ trợ cơ sở. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, phải luôn thể hiện tác phong gần dân, trọng dân, lắng nghe dân; theo dõi, nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là vấn đề liên quan công tác tôn giáo, tín ngưỡng và những vấn đề bức xúc trong đời sống, xã hội. Nếu xuất hiện các điểm nóng, phát sinh các vấn đề dân sinh bức xúc, cần nhanh chóng đề xuất các cấp thẩm quyền giải quyết những tâm tư, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của người dân; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần thường xuyên tổ chức các hội nghị tuyên truyền, lắng nghe, lấy ý kiến rộng rãi của cử tri và các tầng lớp nhân dân đối với các vấn đề hệ trọng, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, tạo sự đồng thuận xã hội, tin tưởng vững chắc vào đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo; Cần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động các kênh thông tin tuyên truyền của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội như Trang thông tin điện tử, Fanpage, công tác phối hợp với các cơ quan báo đài của tỉnh, trung ương… để phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng về khối đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội về các nhiệm vụ mà Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đang triển khai, thực hiện.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản