Tin mới

Bắc Ninh: Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn vận động ủng hộ gần 1,2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn vừa tổ chức đánh giá kết quả công tác Mặt trận năm 2022, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023.

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Quảng Nam: Đại hội điểm MTTQ huyện Đại Lộc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Ủy ban MTTQ thành phố Từ Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022.

Năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Từ Sơn tập trung triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác. Trong đó, nổi bật là tuyên truyền toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 27 của Bộ chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; chủ động phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp triển khai vận động, tiếp nhận ủng hộ xây dựng nhà cho hộ nghèo đồng bào biên cương. Toàn thành phố vận động ủng hộ được hơn 600 triệu đồng xây dựng nhà cho người nghèo huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ngày càng đi vào nền nếp, tỷ lệ người qua đời được đưa đi hỏa táng đạt 76,3%. Các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động được triển khai hiệu quả, linh hoạt gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Kết quả, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố ủng hộ được gần 1,2 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ xây dựng 6 nhà,  sửa chữa 1 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; có 92,8% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 91,3% khu dân cư đạt danh hiệu Khu phố văn hóa, 95%  cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Năm 2023, Ủy ban MTTQ các cấp thành phố Từ Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” gắn với triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong các Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; tăng cường  giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Theo Báo Bắc Ninh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản