Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng CSXH tỉnh ký kết chương trình phối hợp

(Mặt trận) -Chiều 24/5, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân và Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh Bùi Thị Ngọc Hà chủ trì lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng CSXH tỉnh.

Khánh Hòa ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Kon Tum: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Đắk Lắk: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

 Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân và Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Bùi Thị Ngọc Hà ký kết chương trình phối hợp giữa 2 đơn vị.

Căn cứ Chương trình phối hợp số 10/CTrPH-MTTW-NHCS ngày 23/12/2022 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Ngân hàng CSXH; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người nghèo và đối tượng chính sách khác. Đẩy mạnh tuyên truyền phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”... nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ giúp đỡ người nghèo và bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng CSXH tỉnh thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội...

Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh và Ngân hàng CSXH tỉnh cũng sẽ phối hợp triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.

Trong đó, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ngân hàng CSXH tỉnh tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị quản lý Quỹ “Vì người nghèo”, các quỹ nhân đạo, từ thiện thực hiện mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng CSXH các cấp để tăng cường nguồn lực cho thực hiện tín dụng chính sách xã hội; phối hợp mở tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tại Ngân hàng CSXH tỉnh...

Theo đó, Ủy ban MTTQ và Ngân hàng CSXH các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả hoạt động về Ủy ban MTTQ tỉnh và Ngân hàng CSXH tỉnh. Định kỳ hằng năm, hai bên phối hợp tổ chức đánh giá sơ kết kết quả thực hiện và sau 3 năm, 5 năm đánh giá tổng kết và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo...

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Trần Nhật Tân nhấn mạnh, trên cơ sở kế hoạch phối hợp giữa hai bên, điều quan trọng là phải tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp trong thực tiễn. Vì vậy, trong quá trình phối hợp, cần có sự hỗ trợ lẫn nhau về chuyên môn, nhất là tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội, qua đó nâng cao hiệu quả của các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị hai đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu một số cách thức, hướng đến việc tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội của người dân. Ngân hàng CSXH tỉnh cần rà soát kỹ lưỡng, chú ý những hộ dân, nhất là hộ nghèo, đối tượng chính sách có nhu cầu vay vốn tín dụng mà chưa được đáp ứng để có các giải pháp hỗ trợ cho vay kịp thời, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

Hai bên tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối về tín dụng chính sách xã hội trong các tầng lớp Nhân dân; tiếp tục kêu gọi, vận động nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để người nghèo, đối tượng chính sách được hưởng thụ chương trình hỗ trợ, nhất là nguồn vốn từ các chương trình tín dụng chính sách...

Thu Phương - Báo Hà Tĩnh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản