Bầu cử QH và HĐND: 18 đơn vị bầu cử tại Nam Định tổ chức bầu cử thêm

(Mặt trận) - Cử tri Nam Định cũng đã bầu được 350/351 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 5.552/5.703 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Ninh Thuận: Nâng cao chất lượng, giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Hà Nội trao kinh phí hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả bão lũ

Hà Tĩnh hỗ trợ Nghệ An 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Cử tri phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định làm thủ tục bỏ phiếu bầu cử. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN) 

Theo kết quả sơ bộ của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nam Định, tỉnh đã bầu đủ 8/8 đại biểu Quốc hội khóa XV và 61/61 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng thành phần, số lượng, cơ cấu.

Cử tri Nam Định cũng đã bầu được 350/351 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 5.552/5.703 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Nam Định không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào phải tổ chức bầu cử lại do có dưới 50% tổng số cử tri trong danh sách tham gia bỏ phiếu. Địa phương không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu nào bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm quy định.

Toàn tỉnh có 18 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu cử thêm do bầu chưa đủ số lượng đại biểu được ấn định.

Trong Ngày Bầu cử 23/5/2021, Nam Định có 1.438.258/1.449.953 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,19%; trong đó, 99 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu đạt 100%; 124 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu từ 90% đến dưới 100%; 3 xã, phường, thị trấn có số lượng cử tri đi bầu dưới 90%.

Xã, phường, thị trấn có tỷ lệ cử tri đi bầu thấp nhất là 76,70%. Toàn tỉnh có 1.698 khu vực bỏ phiếu./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản