Tin mới

Bầu cử QH và HĐND: Phú Thọ tích cực chuẩn bị công tác bầu cử

(Mặt trận) - Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Phú Thọ đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương với mục tiêu: Ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân - kiều bào năm 2023

Trà Vinh: Tổng kết công tác vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Thuận ký kết giao ước thi đua năm 2024

 

Ngay sau khi tiếp nhận các nội dung trong văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Phú Thọ đã nhanh chóng, tích cực thực hiện các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Cùng với ban hành Chỉ thị số 02/CT-TU ngày 28/12/2020 của Tỉnh ủy Phú Thọ, về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử của tỉnh, do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng ban; đồng thời, thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh với 31 thành viên để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử.

Ông Bùi Minh Châu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ cho biết, để cuộc bầu cử thực sự là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là ngày hội của toàn dân, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử các cấp đang giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức bầu cử, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Đặc biệt, tỉnh đang tập trung chỉ đạo tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ra ứng cử đại biểu; gắn kết quả nhân sự Đại hội Đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu người thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, thực hiện nhiệm vụ của đại biểu và có điều kiện để tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh...

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND mỗi cấp cũng đã đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, các cơ quan nhà nước cấp mình và đơn vị hành chính cấp dưới…

Đến nay, 13/13 huyện, thành, thị và 225 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử theo đúng thời gian và thành phần quy định để lãnh đạo công tác bầu cử; chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương.

Cùng với đó, các địa phương cũng tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử cho đội ngũ cán bộ địa phương, cơ quan, đơn vị để quán triệt thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác bầu cử.

Song song với đó, tỉnh chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trên mọi phương diện để nhân dân, cử tri thấy rõ về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục đích, vai trò của cuộc bầu cử, khẳng định được vị trí của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp…

Các ngành, đơn vị, địa phương cũng đã chủ động rà soát và tổng hợp số liệu về dân số để làm cơ sở tính số lượng đại biểu HĐND, số đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử theo quy định; tổ chức đoàn công tác của tỉnh đi nắm tình hình triển khai công tác bầu cử của 13 địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Ngày 5/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp tương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Phú Thọ. Hội nghị đã thỏa thuận và biểu quyết nhất trí số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội của tỉnh Phú Thọ là 15 người/7 đại biểu được bầu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 4 đại biểu, số đại biểu Trung ương giới thiệu 3 là đại biểu.

Căn cứ văn bản số 717/UBTVQH14CTĐB, ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, về điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh xây dựng phân bổ và gửi thông báo phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, tỉnh đã nhất trí số lượng người được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX là 147 người/70 đại biểu được bầu.

Tương tự cấp tỉnh, tại Hội nghị hiệp tương lần thứ nhất ở cấp huyện và cấp xã, toàn tỉnh đã thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 872 người/466 đại biểu được bầu và ở cấp xã là 10.490 người/5.171 đại biểu được bầu.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có văn bản gửi đến các đơn vị được phân bổ đại biểu giới thiệu ứng cử, tiến hành lập danh sách giới thiệu người ứng cử để chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần hai sắp diễn ra vào giữa tháng 3...

Cũng trong ngày 4/3/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh vừa công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 là 16 đơn vị. Trong đó, thành phố Việt Trì, huyện Cẩm Khê và huyện Thanh Sơn mỗi địa phương có 2 đơn vị bầu cử; các huyện, thị còn lại, mỗi địa phương có 1 đơn vị bầu cử.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản