Bến Tre: 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Sáng 16/3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để báo cáo kết quả việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu gửi đến cử tri nơi cư trú.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp bàn giao 27 căn nhà đại đoàn kết

Đồng Tháp: Phát huy hiệu quả hoạt động các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An bàn giao 3 nhà ‘Đại đoàn kết’ cho các hộ nghèo ở Quỳ Hợp

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và công văn số 741/UBTVQH 14-CTĐB ngày 23/2/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh lần thứ nhất số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV của đơn vị tỉnh Bến Tre, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã thông báo về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV cho 12 cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Tính đến ngày 11/3/2021, có 11 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã tiến hành các bước để giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ra ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định. Riêng Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre không giới thiệu người theo phân bổ của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với lý do đại biểu là Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh được Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo cơ cấu đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương.

Trong số 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 người là phụ nữ, 2 người thuộc nhóm trẻ tuổi, 1 người ngoài đảng và 3 đại biểu tái cử, như vậy là số lượng đại biểu tái cử chưa đạt yêu cầu.

Tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 92 (trong đó, có 1 người không đúng cơ cấu, thành phần); có 33 phụ nữ, 25 người thuộc nhóm trẻ tuổi, 10 người ngoài đảng và 32 đại biểu tái cử.

Số lượng đại biểu được phân bổ giới thiệu ứng cử theo thông báo của Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giảm 3 người (từ 95 xuống 92) so với kết quả hiệp thương lần thứ nhất và thông báo điều chỉnh của Thường trực Hội đồng nhân dân. Với kết quả trên, so với quy định của pháp luật về bầu cử cũng như tổng số đại biểu được bầu cử của tỉnh là 54 đại biểu thì số đại biểu trong danh sách chính thức theo đơn vị bầu cử là 87 người, vẫn đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định.

Tính đến hết ngày 14/3/2021, Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh chưa tiếp nhận hồ sơ nào về việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, từ kết quả giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhìn chung việc tiến hành giới thiệu người ứng cử đều thể hiện tính dân chủ, đúng nội dung, thủ tục và trình tự quy định. Đối chiếu với việc phân bổ và tiêu chuẩn của đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhận thấy, 11 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 91 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoàn toàn theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu, thành phần, đảm bảo tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.

Tại hội nghị, 100% đại biểu đều biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 92 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản