Bến Tre: Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2023

(Mặt trận) -Sáng 20-6-2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị lần thứ 10 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2023. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười, đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến dự.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tập huấn công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre tập huấn Trưởng ban công tác Mặt trận năm 2023

Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng trao 40 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Với tinh thần “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, 6 tháng đầu năm 2023, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã triển khai nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp thống nhất hành động đã đề ra trong năm. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp cùng các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền các nội dung hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15-2-1913 - 15-2-2023); tuyên truyền cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ IX (2023 - 2028).

Trong 6 tháng đầu năm, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp thu được trên 15 tỷ đồng (cấp tỉnh thu 7,4 tỷ đồng). Hỗ trợ xây dựng 40 căn nhà tình nghĩa, 526 căn nhà đại đoàn kết (trong đó có 24 nhà cho gia đình có thành viên người dân tộc khó khăn về nhà ở) với tổng kinh phí xây dựng là 29,24 tỷ đồng; hỗ trợ mua 5.931 bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, kinh phí 1,46 tỷ đồng; trao 60 bồn chứa nước loại 2000 lít cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn thiếu dụng cụ chứa nước ngọt; hỗ trợ vốn cho 30 hộ nghèo thực hiện mô hình nuôi dê sinh sản, tổng kinh phí 300 triệu đồng; hỗ trợ tỉnh Điện Biên 20 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 50 triệu đồng/căn), trị giá 1 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xuất từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 1 tỷ đồng để các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hỗ trợ sinh kế thoát nghèo cho cán bộ, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại biểu được Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười thông tin tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; hiệp thương cử bổ sung thay thế 6 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho rằng: Trong thành quả chung của tỉnh, có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên. MTTQ và các tổ chức chính trị  -xã hội tham gia tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các công trình, dự án của tỉnh, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững. Với kết quả đạt được, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp tích cực, hiệu quả của MTTQ các cấp và tổ chức thành viên trong 6 tháng đầu năm 2023.

Để công tác Mặt trận ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tối đa sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân tộc trong việc xây dựng, phát triển tỉnh Bến Tre, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần quan tâm rà soát lại các chỉ tiêu Nghị quyết Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác Mặt trận năm 2023. Phát huy tinh thần Đồng khởi, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện phương châm “Đoàn kết - Đồng thuận - Đồng lòng” thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh, sau khi có văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, căn cứ hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác văn kiện, nhận sự, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh sớm triển khai các nội dung về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự đến MTTQ các cấp trong chuẩn bị công tác đại hội.

 Tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa hiệp thương cử bổ sung thay thế tại hội nghị.

MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng tại địa phương gắn với phát động đợt thi đua đặc biệt trong hệ thống Mặt trận lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với những công trình phần việc cụ thể. Tập trung huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với Nhân dân, hướng về cơ sở. Quan tâm thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua việc tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 đã được Thường trực cấp ủy phê duyệt.

MTTQ thực hiện tốt Quy định 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên.

Theo Báo Đồng Khởi

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản