Tin mới

Bến Tre tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri từ ngày 5 đến 20/5

(Mặt trận) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre có kế hoạch tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp xúc cử tri từ ngày 5 đến 20/5/2021.

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Mường Chà

Đại hội đại biểu MTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ X diễn ra từ 7-8/8

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Hưng Vượng thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Lâm Bình

Đại biểu dự hội nghị hiệp thương lần thứ 3 biểu quyết người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và lịch thời gian tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bến Tre.

Để tạo điều kiện cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để báo cáo dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre có kế hoạch tổ chức cho ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri. Theo đó,  mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri từ 10 đến 12 cuộc và kết thúc ngày 12/5/2021; mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Bến Tre tiếp xúc cử tri từ 5 đến 6 cuộc và kết thúc ngày 20/5/2021.

Đại biểu tham dự hội lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Trong tiếp xúc cử tri, giữa các ứng cử viên phải đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng và xây dựng, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa các ứng cử viên với cử tri;  không lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền những quan điểm trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; không được lạm dụng uy tín, chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử; không biến vận động bầu cử thành nơi để khiếu nại, tố cáo hoặc giải quyết khiếu nại tố cáo; không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức và cá nhân mình; không được hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản của Nhà nước, tập thể và cá nhân hoặc lợi ích vật chất khác để lôi kéo, mua chuộc cử tri; bảo đảm các hội nghị tiếp xúc cử tri phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức tổ chức và bảo vệ tốt an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình vận động bầu cử.

Số lượng cử tri tham dự tại mỗi cuộc tiếp xúc thấp nhất là 150 người (không kể số cán bộ tỉnh, huyện và cơ sở tham gia công tác tổ chức). Mỗi điểm tiếp xúc cử tri chỉ tổ chức cho ứng cử viên 2 cấp tiếp xúc gồm ứng cử viên đại biểu Quốc hội với ứng cử đại biểu HĐND tỉnh hoặc ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh với ứng cử viên HĐND cấp huyện… Qua tiếp xúc, giúp cho cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử; trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người mình tín nhiệm làm đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản