Bình Định: Bàn giao 6 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo huyện An Lão

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão, tỉnh Bình Định đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho 5 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn các xã An Hòa, An Tân, An Hưng, An Trung và thị trấn An Lão với mức hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ. Tổng số tiền hỗ trợ là 250 triệu đồng do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ủng hộ thông qua Quỹ Vì người nghèo tỉnh.

An Giang vận động và trao tặng trên 172.000 phần quà Tết cho người nghèo

MTTQ tỉnh Bắc Ninh trao 1.177 suất quà Tết cho hộ nghèo

Vui Tết đầu tiên trong ngôi nhà Đại đoàn kết

 Từ nguồn Quỹ Cứu trợ huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão cũng hỗ trợ 40 triệu đồng cho một hộ có nhà bị cháy (ở xã An Trung) để xây dựng lại nhà ở.

Theo kế hoạch, năm 2022, huyện An Lão triển khai hỗ trợ 20 hộ nghèo khó khăn về nhà ở xây nhà “Đại đoàn kết”. Hiện tại, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện An Lão tiếp tục phân bổ hỗ trợ 14 nhà còn lại cho các địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn sẽ rà soát, gửi danh sách hộ đủ điều kiện hỗ trợ về nhà ở cho Ủy ban MTTQ huyện để kiểm tra thực tế và thống nhất hỗ trợ cho các trường hợp thật sự khó khăn, đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định.

ANH PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản