Bình Định: Hệ thống Mặt trận phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong công tác hòa giải

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tham gia hòa giải ở cơ sở trong hệ thống Mặt trận trên địa bàn tỉnh. Trong đó, MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan liên quan cùng cấp tiếp tục củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải; tham gia thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong công tác hòa giải theo quy định.

Sơn La: Tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội lần thứ XII, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tập huấn công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với Tư pháp, các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở; theo dõi, hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện và tổng hợp tham mưu tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, bất cập từ thực tiễn và đề xuất kiến nghị sửa đổi phù hợp; bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao chất lượng, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại khu dân cư. Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; phát huy vai trò của các tổ chức thành viên; đồng thời, khuyến khích, động viên đội ngũ luật gia, luật sư, người uy tín tham gia hòa giải viên tại cơ sở.

AN PHƯƠNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản