Tin mới

Bình Định: Hội nghị điển hình tiên tiến công tác Mặt trận giai đoạn 2015 - 2020

(Mặt trận) - Chiều 29/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công tác Mặt trận giai đoạn 2015 – 2020.

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

Bình Thuận: Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội nghị.

Trong 5 năm qua, cùng với phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên đã nỗ lực đổi mới tổ chức và hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ động, tích cực triển khai thực hiện và tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp và hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh chủ trì như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau… Các phong trào thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên phát động như: Lao động sáng tạo, lao động giỏi; Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; Đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; Cựu chiến binh gương mẫu; Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc; Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; Tuổi cao, gương sáng… gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp và được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia đem lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã vận động được hàng trăm tỷ đồng, hàng ngàn ngày công, hàng trăm ngàn mét vuông đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. Bên cạnh đó đã hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa gần 1.500 ngôi nhà, giúp hộ nghèo, khó khăn, hộ gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh ổn định đời sống, việc làm, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống mới.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ trao Bằng khen cho đại diện 18 tập thể tiêu biểu.

Khẳng định đại đoàn kết toàn dân là sức mạnh của dân tộc, trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam là tổ chức nòng cốt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định Lê Kim Toàn đề nghị không ngừng củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp các tổ chức thành viên trong tỉnh.

Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào và các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Đồng thời tăng cường công tác giám sát và vai trò phản biện xã hội của Mặt trận các cấp; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề bức xúc trong nhân dân để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy và chính quyền các cấp các giải pháp giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tạo sự đồng thuận ngày càng cao trong xã hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản