Tin mới

Bình Định: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12, khóa XI

(Mặt trận) - Ngày 21/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12, khóa XI nhằm sơ kết đánh giá công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm; bàn bạc, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023; góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 -2029. Chuẩn bị các điều kiện Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh năm 2024.

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

Bình Thuận: Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh phối hợp với chính quyền, các ban, ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức trách nhiệm cho các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ động thông tin hai chiều, thường xuyên nắm bắt và định kỳ 3 tháng/1 lần báo cáo kịp thời cho cấp ủy Đảng, MTTQ cấp trên và đề nghị chính quyền giải quyết đảm bảo những lợi ích chính đáng của Nhân dân; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh, chú trọng tuyên truyền vận động Nhân dân tiếp tục đóng góp nguồn lực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ bị thiệt hại do thiên tai… được đón Tết, vui Xuân ấm áp, trọn vẹn với phương châm “Không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào, không có một tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ” trong dịp Tết; công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh đạt được nhiều kết quả, trong đó, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn, các quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trong các tầng lớp Nhân dân thông qua nhiều hình thức góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm công dân trong tham gia thực hiện tốt quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kiên quyết lên án và đấu tranh phòng ngừa phát hiện, tố cáo những hành vi tham nhũng...

Hội nghị cũng được nghe Lãnh đạo UBND tỉnh thông qua báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, các đại biểu cũng đã được nghe các đơn vị trình bày tham luận và thảo luận đóng góp ý kiến về những vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Hội nghị cũng quán triệt, triển khai Chỉ thị 35-CT/TW ngày 8.6.2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về lãnh đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng thời, định hướng một số nội dung đối với Dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII nhiệm kỳ 2024 - 2029 và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đại biểu tại Hội nghị, đồng thời để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 bên cạnh việc thực hiện tốt 11 nhóm nhiệm vụ đã đề ra trong báo cáo, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên tích cực đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy tính tính cực của các trang mạng xã hội, trang cộng đồng, các tổ chức thành viên…; chuyển tải, chia sẻ các thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, đồng thời phản bác các tin giả, sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tích cực bám địa bàn cơ sở, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận nhân dân nhất là những vùng triển khai dự án, vùng có đông người đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo sinh sống nhằm giải quyết những vướng mắc ngày từ cơ sở, tránh phát sinh điểm nóng; hưởng ứng phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, gắn với thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Tháng cao điểm vì người nghèo”; rà soát, phối hợp với lực lượng công an cùng cấp thực hiện tốt phong trào ”Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong thời gian đến; phối hợp với chính quyền cùng cấp rà soát các đối tượng có nhu cầu về nhà ở để đề xuất xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân ở địa phương; phát huy vai trò và trách nhiệm của Mặt trận trong việc theo dõi, giám sát việc trả lời kiến nghị của cử tri…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản