Tin mới

Bình Đinh nắm bắt tình hình nhân dân, tham mưu kịp thời, hiệu quả về công tác dân vận

(Mặt trận) -Sáng 1.7, Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, LLVT, các cơ quan phối hợp và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định và các đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

TP Hà Nội: Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2024-2029

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

 Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 với ban dân vận các huyện, thị, thành ủy. Ảnh: MINH LỰC.

6 tháng đầu năm, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, gần dân. Phối hợp với các cấp, ngành tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các chương trình công tác trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là phong trào “Dân vận khéo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

LLVT tỉnh tiếp tục cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, an ninh, công tác dân vận; ký kết triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa LLVT với ban dân vận cấp ủy giai đoạn 2022 - 2026.

Các cơ quan phối hợp chỉ đạo triển khai phong trào “Dân vận khéo”, vận động cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia công tác xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sở Y tế nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng, chống dịch Covid-19. Ngân hàng Nhà nước tạo điều kiện giải quyết vốn vay phục vụ sản xuất, thực hiện các chương trình an sinh xã hội… 

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, LLVT, các cơ quan phối hợp tập trung nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nắm bắt tình hình nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền những chủ trương, biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả về công tác dân vận trong tình hình mới.

* Chiều cùng ngày, tại huyện Phù Cát, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022 với ban dân vận các huyện, Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những bức xúc, kiến nghị của nhân dân; phát huy vai trò công tác dân vận trong công tác quy hoạch, thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn. Ban dân vận cấp ủy các cấp nhìn chung đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác dân vận trên địa bàn…

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ nhấn mạnh: Ban dân vận cấp ủy các cấp cần tập trung tham mưu cho cấp ủy tăng cường và đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân vận của cả hệ thống chính trị; triển khai thực hiện sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác, không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, nghiên cứu, rà soát những nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề mới nảy sinh, để tham mưu, hướng dẫn cụ thể về công tác dân vận trên địa bàn.

Theo Báo Bình Đinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản