Tin mới

Bình Định: Sơ kết phong trào thi đua Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

(Mặt trận) -Ngày 8/7, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bình Định sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh tại hội nghị sơ kết

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm, Khối thi đua MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Bình Định đã bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng và cấp trên, có giải pháp tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua sát với tình hình của tỉnh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Nội dung và hình thức thi đua phong phú, thiết thực; nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được triển khai nhân rộng có hiệu quả; nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Khối tiếp tục được duy trì, đoàn kết, củng cố mối quan hệ bền chặt giữa các đơn vị trong Khối. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của các đơn vị trong khối tổ chức thu hút đông đảo hội, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó đã tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đề ra các biện pháp, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của tỉnh năm 2022.

K.ANH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản