Bình Định: Thông qua danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(Mặt trận) - Sáng ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị,  bà Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Theo đó, 10 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV đều được đa số  cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm và đảm bảo đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định. Đối với 02 người tự ứng cử, 01 trường hợp đã có đơn gửi Ủy ban bầu cử tỉnh xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và trường hợp còn lại kết quả lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú không đảm bảo theo quy định nên không đưa vào danh sách giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội XV.

Hội nghị cũng thảo luận và có 100% đại biểu (50/50 người) có mặt tại Hội nghị biểu quyết thống nhất với danh sách 10 người được giới thiệu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo Luật định.

Đại biểu biểu quyết tại Hội nghị

Đối với Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại Hội nghị hiệp thương lần hai đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 99 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, tuy nhiên, trước thời điểm tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba có 04 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII. Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo dự kiến danh sách 95 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua danh sách trích ngang của 95 người ứng cử, 100% đại biểu có mặt tại hội nghị biểu quyết thống nhất với danh sách 95 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản