Tin mới

Bình Định: Tổ chức Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI

(Mặt trận) - Ngày 5/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Bình Định tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Quang cảnh Hội nghị

Trong hơn nửa nhiệm kỳ qua và 6 tháng đầu năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh nâng cao trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI đề ra, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Bình Định phát biển bền vững.

Trong đó, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức đa dạng, hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó vận động Nhân dân hiến hơn 80.432 m2đất, đóng góp trên 14.334 triệu đồng, hàng chục ngàn cây lâu niên; đóng góp trên 18.833 ngày công lao động xây dựng các công trình, dự án nông thôn ...Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 83/113 xã đạt nông thôn mới, 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 05 huyện, thị xã, thành phố công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” MTTQ các cấp đã kêu gọi vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” được trên 102,279  tỷ đồng, qua đó hỗ trợ khám chữa bệnh, chi phí học tập, thăm, tặng hàng trăm nghìn suất quà cho người nghèo, học sinh nghèo… với tổng số tiền hơn 12,989 tỷ đồng; xây dựng mới và sửa chữa 779 nhà, đại đoàn kết cho người nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ với tổng số tiền hơn 22,324 tỷ đồng; đồng thời, MTTQ đã chủ trì phối hợp các đoàn thể trong tỉnh tuyên truyền, kêu gọi và tổ chức phát động, tiếp nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên 104 tỷ đồng, qua đó đã kịp thời hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện hiệu quả Phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

 Đại biểu tiến hành biểu quyết

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, tham gia giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh phối hợp, tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền, vận động cử tri đi bầu cử đạt 99,83%. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của Ban TTND, Ban GSĐTCĐ trong giám sát hoạt động của chính quyền địa phương và xây dựng đầu tư cơ bản ở các địa phương: Ban TTND đã tổ chức giám sát trên 1.021 vụ việc; Ban GSĐTCĐ đã giám sát trên 2.276 công trình được xây dựng ở địa phương; MTTQ các cấp tổ chức 30 Hội nghị phản biện xã hội, tham gia góp ý và tổ chức lấy ý kiến góp ý xây dựng hơn 378 văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn.

Tại hội nghị, một số vị Ủy viên Ủy ban đã tham phát biểu ý kiến xoay quanh các nội dung về công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác cán bộ của địa phương; việc triển khai các dự án trọng điểm thông qua các địa bàn của tỉnh… Hội nghị cũng đã hiệp thương cử bổ sung, thay thế 03  vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của công tác Mặt trận trên địa bàn tỉnh trong nửa nhiệm kỳ qua và trong 6 tháng đầu năm 2022.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy mạnh công tác vận động hội, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và đời sống gia đình, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở khu dân cư; tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các tiêu chí đô thị văn minh.

Mặt khác, thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án có tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. MTTQ các cấp hướng về cơ sở; nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng và đời sống của các tầng lớp nhân dân; thường xuyên phối hợp thực hiện tốt công tác dân vận ở từng địa phương, cơ sở; không để xảy ra “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, quan tâm, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận và thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn tỉnh.

Nhấn mạnh về tầm quan trọng của yếu tố con người, ông Lê Kim Toàn cũng yêu cầu MTTQ các cấp chú trọng công tác xây dựng, bồi dưỡng lực lượng nòng cốt trong hội, đoàn viên và quần chúng nhân dân; tham mưu cấp ủy chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ hệ thống Mặt trận, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị các vị Ủy viên Ủy ban  Mặt trận tỉnh cùng phối hợp với các tổ chức thành viên và MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, việc học tập, làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân…
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao hoa chúc mừng 3 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận tỉnh vừa được hiệp thương tại Hội nghị 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản