Tin mới

Bình Định: Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Ngày 09/5, tại Tp. Quy Nhơn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003- 2023. 

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

Bình Thuận: Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Quang cảnh Hội nghị 

Qua 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn tỉnh, hiệu quả, sức lan tỏa của Ngày hội ngày càng lớn, đặc biệt là sự quan tâm, tham dự và phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương đối với Ngày hội đã góp phần tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, từ đó khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cùng nhau đồng lòng, chung sức thực hiện các Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và MTTQ phát động.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư diễn ra với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Sau 20 năm thực hiện, đến nay đã thật sự là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, thu hút đông đảo Nhân dân khu dân cư tham gia. Hàng năm, có từ 95-100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có hơn 90% khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội.

Các hoạt động của Ngày hội ngày càng phong phú đa dạng, bên cạnh phần lễ được tổ chức trang trọng, chu đáo, hiệu quả, thiết thực; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hội thi, hội thao được tổ chức cùng phần hội với những trò chơi dân gian như: Kéo co, đẩy gậy, đập ấm, bắn nỏ, nhảy bao bố, hát bả trạo; các hội thi hánh bài chòi cổ, hát bội, hòa tấu, cồng chiêng… được Nhân dân hưởng ứng tích cực đã góp phần bảo tồn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Cùng với đó, hoạt động thăm hỏi, trao tặng quà, trao tặng nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ các gia đình khó khăn... trong Ngày hội đã mở rộng đoàn kết, tập hợp lực lượng, củng cố tình làng, nghĩa xóm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; gắn kết cộng đồng để chung sức, đồng lòng xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Kim Toàn biểu dương những kết quả đạt được qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQ các cấp trong tỉnh.

Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh cần tiếp tục mở rộng và đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân; tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng thực hiện chủ trương,  đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng với đó cần tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là cán bộ đảng viên sinh hoạt nơi cư trú; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, tính sáng tạo của mỗi địa phương trong tổ chức Ngày hội; duy trì, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong tổ chức tốt Ngày hội;

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn cũng đề nghị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội theo hướng phần lễ tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực; làm phong phú hơn nội dung phần hội để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hàng năm thật sự là Ngày hội của toàn dân, qua đó thu hút ngày càng đông đảo Nhân dân ở các địa bàn dân cư tham gia. Thông qua Ngày hội, kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc để phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở,  tạo sự đồng thuận trong xây dựng và phát triển địa phương.

Tập trung củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở khu dân cư;  tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động, nhất là Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tích cực tham gia ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

 
 
 Khen thưởng tại Hội nghị

Nhân dịp này, Hội nghị cũng đã biểu dương, khen thưởng cho 40 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023, đồng thời, xét đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen cho 3 tập thể KDC và Ban Công tác Mặt trận.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh và các đề xuất, kiến nghị của đại biểu để bổ sung vào chương trình hành động, triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị thời gian đến Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về giá trị và ý nghĩa thực tiễn của Ngày hội; gắn chặt việc tổ chức Ngày hội với việc phát động, sơ, tổng kết các nhiệm vụ ở địa phương, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ tỉnh chủ trì, phát động, nhất là nâng cao chất lượng việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, nhân rộng các mô hình hay, điển hình tiêu biểu, người tốt, việc tốt tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo của Ban Công tác Mặt trận trong đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và địa bàn khu dân cư; phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, tính sáng tạo của mỗi địa phương trong tổ chức Ngày hội; Người dân là chủ thể, trực tiếp tham gia bàn bạc, thảo luận và tổ chức Ngày hội để ngày hội trở thành nét đẹp truyền thống, sinh hoạt văn hóa cộng đồng thu hút đông đảo các hộ gia đình và Nhân dân tham gia.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản