Bình Định: Triển khai vận động xây dựng Quỹ ‘Vì người nghèo’ các cấp trong tỉnh năm 2020

(Mặt trận) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định vừa ban hành Kế hoạch triển khai vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2020. Theo đó, Chỉ tiêu phấn đấu vận động thu vào Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2020 là 10 tỷ đồng.

Bến Tre: Tập huấn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp

Chiêm Hoá (Tuyên Quang) phát động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tiếp nhận nguồn cứu trợ từ các đơn vị năm 2019.  

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh sẽ ra thư kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; trực tiếp đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức tiếp nhận, đưa vào Tài khoản Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh các nguồn đóng góp của các doanh nghiệp do tỉnh và các doanh nghiệp Trung ương đang hoạt động tại địa bàn tỉnh…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn tiếp nhận đưa vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” của cấp mình từ nguồn vận động góp 1 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp… do huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn quản lý;  nguồn vận  động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương ủng hộ; phối hợp với các hội, đoàn thể và ngành Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định để hỗ trợ phù hợp, thiết thực và đạt hiệu quả….

Ngoài việc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ các cấp trong tỉnh tăng cường vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm… quan tâm đóng góp hỗ trợ chương trình an sinh xã hội để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, tham gia các hoạt động giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, hạn hán, bão, lụt…, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản