Tin mới

Bình Định: Vận động hơn 12 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo

(Mặt trận) -Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định, đến cuối năm 2019, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã thu được hơn 12,64 tỷ đồng. Trong đó, quỹ cấp tỉnh thu gần 4,5 tỷ đồng, quỹ cấp huyện gần 3,6 tỷ đồng, quỹ cấp xã gần 4,6 tỷ đồng.

Cao Bằng: Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Tĩnh: Đại hội đại biểu MTTQ thị xã Kỳ Anh lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hòa Bình: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Đà Bắc nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong năm, UBND tỉnh ban hành công văn số 6091/UBND-KT kêu gọi các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ người nghèo nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 nhằm góp phần cùng với ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh xây dựng và sửa chữa nhà ở, vốn sản xuất, khám chữa bệnh…

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Định cũng có thư kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ người nghèo nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến ngày 18/11, với mọi hình thức như: Đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, giúp đỡ trực tiếp cho các địa phương nghèo, tham gia xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, trao quà tặng, học bổng, hỗ trợ khám chữa bệnh, phát triển sản xuất… cho người nghèo trong tỉnh.

Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây dựng mới 189 nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 35 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền trên 5,5 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã vận động các DN, nhà hảo tâm ủng hộ chương trình an sinh xã hội hàng chục tỷ đồng.

Đến nay, đã có hơn 1.170 hộ nghèo, 795 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn được các tổ chức, đơn vị, DN, cá nhân nhận giúp đỡ, hỗ trợ; qua đó, đã giúp được hơn 350 hộ nghèo thoát nghèo bền vững, gần 400 hộ gia đình chính sách thoát được hoàn cảnh khó khăn.      

Quang Khánh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản