Tin mới

Bình Định xây dựng Mặt trận hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm

(Mặt trận) - Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bình Định và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt nhiều kết quả tích cực; đồng thời, chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc gắn với việc duy trì tốt hội nghị trực báo hàng tháng, hàng quý của mỗi cấp.

Sơn La: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu lần thứ XXI

Kiên Giang: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện An Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

 

Mặt trận tỉnh đã vận động và tiếp nhận trên 11,15 tỷ đồng hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; phân bổ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho các cơ quan, đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch và hỗ trợ khẩn cấp gạo, trứng gà, vịt, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, xà phòng... trị giá trên 6,5 tỷ đồng cho trên 35 ngàn người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động tổ chức 12 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 3.620 đơn vị máu nhằm phục vụ cho cấp cứu và công tác phòng, chống dịch Covid-19… Chủ trì thành lập 97 đoàn giám sát để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám sát của MTTQ các cấp, góp phần bảo đảm việc triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ đúng đối tượng, công bằng, chính xác và kịp thời.

Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, tập trung đẩy mạnh học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với chính quyền thông qua việc ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp công tác; chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức các phong trào, các cuộc vận động có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực. Tổ chức thực hiện chương trình an sinh xã hội đạt kết quả tốt, nhất là việc chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách khó khăn trong cuộc sống, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Tiếp nhận bằng tiền và hiện vật trên 24,439 tỷ đồng từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân; trong đó, tiếp nhận vào Quỹ Cứu trợ tỉnh số tiền 20,854 tỷ đồng (cấp tỉnh 15,854 tỷ đồng; cấp huyện trên 5 tỷ đồng) và phối hợp cứu trợ trực tiếp bằng tiền và hiện vật với số tiền hơn 3,585 tỷ đồng, khẩn trương phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão số 9 và số 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công tác nắm tình hình nhân dân và tham gia các nội dung phục vụ Đại hội Đảng ở cấp mình; phát động đăng ký thực hiện những công trình, phần việc cụ thể có ý nghĩa thiết thực đối với địa phương, cơ sở, địa bàn khu dân cư; tổ chức tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và tham gia công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng cấp mình theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Phát huy những thành tựu đạt được, năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đổi mới nội dung và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản