Tin mới

Bình Dương, Đồng Tháp: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Mặt trận) -Sáng 23/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sơn La: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu lần thứ XXI

Kiên Giang: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện An Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Tham dự có các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn có người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 cư trú.

Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri phải được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để nhân dân biết, tham gia.

Theo đó, thời gian tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện từ ngày 21/3 đến ngày 13/4/2021. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn nơi cư trú phối hợp trao đổi với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử thống nhất sắp xếp tổ chức hội nghị. Đối với nơi công tác của người tự ứng cử do lãnh đạo cơ quan phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn (nếu có) thống nhất.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Đối với nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể cử tri để lấy ý kiến về người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và phải đảm bảo cử tri tham dự hội nghị đạt ít nhất 50% tổng số cử tri được triệu tập. Đối với nơi có từ 100 cử tri trở lên thì có thể tổ chức hội nghị toàn thể hoặc hội nghị cử tri đại diện hộ gia đình và phải đảm bảo có ít nhất 55 cử tri tham dự hội nghị.

Sau khi kết thúc hội nghị cử tri nơi cư trú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã lập biên bản hội nghị và gửi ngay đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để tổng hợp, hoàn thiện danh sách người ứng cử trình Hội nghị hiệp thương lần thứ 3.

Đồng Tháp: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh triển khai kế hoạch hướng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khoá XV và đại biểu HĐND Tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhằm tạo điều kiện cho cử tri đối chiếu với tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh, trọng tâm hướng dẫn chi tiết, cụ thể về nội dung, cách thức tiến hành hội nghị cử tri. Theo đó, Hội nghị do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì; thành phần cử tri dự hội nghị do Trưởng Ban công tác Mặt trận phối hợp với Trưởng khóm, ấp mời cử tri dự; thành phần, số lượng dự hội nghị; nội dung, chương trình hội nghị; thủ tục; mẫu hóa các biên bản, khung chữ trang trí hội trường.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh đã thông báo cho các địa phương số lượng người triển khai lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cụ thể, sẽ có 5 địa phương triển khai lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với những người ứng cử ĐBQH khóa XV; 12/12 địa phương triển khai lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với những người ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thời gian tổ chức hội nghị cử tri thực hiện từ sau Hội nghị hiệp thương lần 2 đến trước ngày 09/4/2021, bảo đảm theo các quy định của pháp luật về tổ chức lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú. Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường xuyên.

Thành Chung – Trần Thắng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản