Bình Dương: Hiệp thương thông qua cơ cấu số lượng Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND tỉnh khóa X

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sông Hinh (Phú Yên): Xây 223 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp 2 học tập và làm theo gương Bác

Đức Trọng (Lâm Đồng): Phát động ‘Tháng cao điểm Vì người nghèo’ năm 2023

Toàn cảnh hội nghị. 

Tham dự hội nghị có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội, huyện, thị, thành phố.

Hội nghị đã trình bày dự kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu, thành phần, số lượng người của tổ chức chính trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội, cơ cấu Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân ở địa phương được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV. Theo đó, số lượng, cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bình Dương được phân bổ là 11 đại biểu, trong đó số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 5, số đại biểu do Trung ương giới thiệu là 6.

Hội nghị đã biểu quyết thống nhất số lượng, cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Bình Dương; thống nhất thông qua ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là 13 ứng cử, trong đó tái cử là 5 người, phụ nữ giới thiệu ứng cử 7 người, ứng cử trẻ dưới 40 tuổi 1 người.

*Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị hiệp thương về cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, hội nghị đã thống nhất về số lượng đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 là 72 đại biểu; thống nhất thông qua ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng là 122 ứng cử viên/72 đại biểu. Trong đó, cơ quan Đảng 7 người, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và tổ chức chính trị-xã hội 11 người, cơ quan Nhà nước 35 người, cơ quan tư pháp 3 người, lực lượng vũ trang 2 người, khối sự nghiệp 12 người, dân tộc 1 người, tôn giáo 2 người, cấp huyện 18 người, tự ứng cử 2 người, tổ chức xã hội-tổ chức xã hội nghề nghiệp 9 người, tổ chức kinh tế 20 người./.

PV

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản