Bình Dương: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

(Mặt trận) -Sáng 15-2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận đầu năm 2023. Ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương chủ trì hội nghị.

Cần Thơ: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Thái Nguyên: Tập huấn xây dựng các mô hình tự quản trong xây dựng Nông thôn mới

Vĩnh Phúc: Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp”

 Ông Nguyễn Văn Lộc phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã triển khai, thống nhất các nội dung thi đua trong hệ thống MTTQ năm 2023, ký kết công tác thi đua năm 2023 với các nội dung trọng tâm về tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tăng cường mô hình sáng kiến, ý tưởng mới, hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác vì người nghèo, cứu trợ và thực hiện an sinh xã hội; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Lộc nhấn mạnh, công tác dân vận,  đoàn kết, tập hợp sức mạnh của nhân dân và công tác an sinh xã hội của MTTQ các cấp cần phải được xem là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Bên cạnh đó, trong công tác tuyên truyền cần nâng cao chất lượng nội dung trên các trang fanpage và các trang thông tin của MTTQ; sâu sát, nắm bắt tình hình nhân dân; Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của các cuộc vận động, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp năm 2023…

Theo Báo Bình Dương

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản