Tin mới

Bình Dương: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dầu Tiếng chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

(Mặt trận) - Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền, hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hành động và các nhiệm vụ trọng tâm, tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện.

Cần Thơ: Mặt trận quận Ninh Kiều tổ chức đại hội điểm

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XV

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dầu Tiếng và các tổ chức thành viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới 

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dầu Tiếng, thời gian qua, hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, động viên các tầng lớp nhân dân trong huyện tận dụng thời cơ, vượt qua thử thách, khó khăn tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trong đó, MTTQ huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh (ĐTVM)”. Theo đó, MTTQ huyện đã phối hợp với hội đồng thẩm định NTM cấp huyện tham gia lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM tại 4 xã Long Tân, Minh Hòa, Minh Tân, Định An; đồng thời phối hợp hướng dẫn một số xã tiếp tục thực hiện các bước lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã đến năm 2030; theo dõi, đôn đốc các xã nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo hướng đạt chuẩn nâng cao, kiểu mẫu và thực hiện dự án “Mô hình mỗi xã một sản phẩm OCOP”. Đến nay có 7 xã được UBND tỉnh công nhận NTM nâng cao.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình về xây dựng NTM, ĐTVM. MTTQ các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận đã vận động nhân dân làm được trên 140 tuyến đường, lắp đặt trên 3.000 bóng đèn, 1.338 trụ đèn, với tổng trị giá trên 6,5 tỷ đồng. Cùng với đó, MTTQ các cấp đã vận động nhân dân thực hiện mô hình “Tuyến đường hoa” trên 78 tuyến đường với tổng chiều dài gần 39.000m, tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Với mô hình “Camera an ninh hộ gia đình”, MTTQ đã vận động 879 hộ gia đình lắp đặt camera, qua đó góp phần nâng cao trong công tác phòng, chống tội phạm và phục vụ lực lượng chức năng phá án khi cần thiết.

Song song đó, nhiều mô hình tiếp tục được duy trì hoạt động như “Tổ tự quản an toàn giao thông”; “Tổ tự quản bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu” được thực hiện tại 89/89 khu phố, ấp; nhân rộng mô hình “Xóa điểm ô nhiễm - biến bãi rác thành vườn hoa”, duy trì mô hình “Chăm lo cuộc sống cho người nghèo”...

Ngoài ra, hệ thống MTTQ phối hợp duy trì thực hiện và nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả như “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tại xã Định Hiệp; “Tuyến đường cờ kiểu mẫu”, “Nói không với rác thải - Bức họa đường quê” tại thị trấn Dầu Tiếng...

Ứng dụng công nghệ trong công tác

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện khóa V, nhiệm kỳ 2019- 2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Chương trình hành động gắn với 5 nội dung của MTTQ, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống MTTQ về công tác vận động, tập hợp nhân dân về xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng huyện đạt huyện NTM nâng cao.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, MTTQ huyện đã chú trọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, gắn với hiệu quả công tác vận động chăm lo người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; vận động, tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ phát động.

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dầu Tiếng, cho biết phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, MTTQ huyện sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong đó sẽ ưu tiên hướng mạnh về cơ sở bằng việc thực hiện tốt Chương trình hành động của Huyện ủy Dầu Tiếng về “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Công tác Mặt trận và các chi, tổ, hội cơ sở”. Bên cạnh đó, MTTQ huyện sẽ duy trì giao ban Ban Công tác Mặt trận trên cơ sở nhấn mạnh đến yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của ban theo hướng thiết thực, cụ thể, tăng cường vai trò gương mẫu, uy tín của trưởng Ban Công tác Mặt trận.

Song song với các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, MTTQ huyện sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”; tăng cường các hình thức tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội thông qua mạng internet, website, fanpage, các trang, nhóm Facebook, Zalo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên. Đây cũng là phương tiện hiệu quả được minh chứng trong thời gian qua nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Do vậy, thời gian tới, hệ thống MTTQ sẽ tiếp tục áp dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác, qua đó giữ mối liên hệ thường xuyên với lãnh đạo và các ban của MTTQ tỉnh, cũng như MTTQ cơ sở để giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả công việc. Mặt khác, hệ thống MTTQ sẽ ưu tiên ứng dụng công nghệ trong việc trao đổi thông tin, nhất là những vấn đề đột xuất, phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dầu Tiếng, hiện nay trên địa bàn huyện duy trì 92 mô hình “Tổ tự quản bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu” tại 89/89 khu phố, ấp trong huyện và 3 cơ sở thờ tự; 89 mô hình “Tổ tự quản an toàn giao thông” ở khu phố, ấp trong huyện. Huyện đã hình thành được 36 mô hình “Mặt trận tham gia phòng, chống tội phạm, ma túy” ở khu dân cư; duy trì hoạt động 28 tổ tự quản về an ninh trật tự với 336 thành viên, phối hợp với công an bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm ma túy tại địa phương…
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản