Tin mới

Bình Phước: Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Mặt trận) -Sáng 9/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước chủ trì hội nghị.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã nêu một số nội dung xoay quanh việc lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhấn mạnh việc Dự thảo được cơ quan soạn thảo chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, đúng định hướng trong Văn kiện Đại hội Đảng khóa XIII; Nghị quyết 18-NQ/TW ngày16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội. Cụ thể, việc sửa đổi Luật Đất đai lần này đã khắc phục những tồn tại, hạn chế trước đây, phát huy nguồn lực đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thiết lập hệ thống quản lý đất đai hiện đại, minh bạch, hiệu quả gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy dân chủ, hạn chế khiếu kiện về đất đai.

Nội dung lấy ý kiến nhân dân đối với toàn bộ Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm bố cục, nội dung, kỹ thuật trình bày của dự thảo (có 16 chương, 236 điều), trong đó, tập trung vào 9 nhóm vấn đề trọng tâm như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;  đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai;  cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; về hộ gia đình sử dụng đất.

Tại hội nghị, đa số các đại biểu đều có cùng quan điểm khẳng định, việc sửa đổi Luật Đất đai là hết sức cần thiết, đáp ứng yêu cầu bức thiết trong quá trình phát triển. Đồng thời, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết liên quan đến các nội dung quan trọng đối với từng điều, khoản của Luật Đất đai sửa đổi như: Về thu hồi đất, Dự thảo Luật cần giải thích rõ các tiêu chí lợi ích công cộng để tránh việc lạm dụng của tư nhân; phân định rõ từng loại đất để tránh mất cân bằng về giá; không cào bằng giá bồi thường giữa các dự án Nhà nước và tư nhân, nhất là các dự án đất đô thị, tránh thất thu ngân sách nhà nước và đảm bảo quyền lợi cho nhân dân. Về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, nguyên tắc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, bảo đảm thu nhập và điều kiện sống, việc làm trong tương lai.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp có trọng tâm, sát thực với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các đại biểu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước sẽ tiếp thu và tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan những góp ý của các đại biểu để báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan liên quan.

MẠNH THÌN - ĐỨC THUẬN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản