Bình Phước: Thành lập Ban vận động, tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn vận động phòng chống dịch Covid-19

(Mặt trận) -Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định 451/QĐ-MTTQ-BTT thành lập Ban vận động, tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn vận động phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Phước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

Ban vận động do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng ban; Phó trưởng Ban thường trực là Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phụ trách lĩnh vực phong trào; thành viên ban là giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể liên quan.

Ban vận động hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và ban hành quy chế hoạt động, tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn vận động phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Ban có trách nhiệm phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tốt công tác phân phối, hỗ trợ các nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi, ủng hộ, đóng góp vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Đảm bảo thực hiện kịp thời, tập trung, thống nhất, đúng mục đích, đối tượng và công khai, minh bạch theo Hướng dẫn 65/HD-MTTW-BTT ngày 27-5-2021 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Nghị định 93/2021/NĐ-CP ngày 27-10-2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Việc kêu gọi vận động ủng hộ, đóng góp các nguồn tiền, hàng hóa phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện với lòng hảo tâm; không tự đặt ra mức huy động đóng góp tối thiểu để ép người dân thực hiện.

Công tác tổ chức kêu gọi, vận động các nguồn tiền, hàng hóa vận động, tự nguyện đóng góp phòng, chống dịch Covid-19 phải được thực hiện tập trung, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai và chỉ đạo thống nhất, đảm bảo nguồn tiền, hàng đều được chuyển đến các cá nhân, hộ gia đình và các địa phương gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo Báo Bình Phước

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản