Tin mới

Bình Phước: Vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện an sinh xã hội

(Mặt trận) -Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, mục đích kế hoạch nhằm huy động các nguồn lực xã hội tham gia đóng góp quỹ "Vì người nghèo” các cấp để xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, giúp đỡ, tạo điều kiện để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững...

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

Kế hoạch nêu rõ hình thức thực hiện như vận động ủng hộ tiền mặt chuyển vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” bằng hiện vật hoặc giúp đỡ trực tiếp như: tập huấn kiến thức, phối hợp dạy nghề; trao cây - con giống; hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ; xây dựng nhà đại đoàn kết; hỗ trợ người nghèo chữa bệnh nặng, hiểm nghèo khi ốm đau, nằm viện, hỗ trợ học sinh và các hoạt động giúp đỡ thiết thực khác. Thực hiện thường xuyên trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến hết tháng 12-2022.

 Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Bình Phước, Huyện ủy, UBND huyện Bù Gia Mập và các ngành, đoàn thể trao quyết định bàn giao nhà đại đoàn kết cho 2 hộ dân ở thôn 2 và thôn 5, xã Đa Kia

 Kế hoạch nêu rõ hình thức thực hiện như vận động ủng hộ tiền mặt chuyển vào Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh; vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” bằng hiện vật hoặc giúp đỡ trực tiếp như: tập huấn kiến thức, phối hợp dạy nghề; trao cây - con giống; hỗ trợ vốn sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ; xây dựng nhà đại đoàn kết; hỗ trợ người nghèo chữa bệnh nặng, hiểm nghèo khi ốm đau, nằm viện, hỗ trợ học sinh và các hoạt động giúp đỡ thiết thực khác. Thực hiện thường xuyên trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến hết tháng 12-2022.

Trong năm 2023, dự kiến sẽ vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt khoảng 130 tỷ đồng; sẽ tổ chức xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng và hỗ trợ sinh kế cho người nghèo. Tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 vào ngày lễ kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống MTTQVN 18-11.

Nội dung vận động, về hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở: Trong năm 2022, dự kiến tỉnh hỗ trợ xây dựng khoảng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong đó, 580 hộ nghèo trong chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2022 của tỉnh. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ hỗ trợ xây dựng 2.453 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo tiêu chí chuẩn nghèo, giai đoạn 2021-2015.

Song song đó, hỗ trợ cấp huyện tập huấn, phối hợp dạy nghề và hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, cây - con giống, vốn sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua khảo sát có nhu cầu hỗ trợ thêm nguồn vốn mua bán nhỏ lẻ, chăn nuôi, sản xuất... để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời xây dựng mô hình điểm về giảm nghèo bền vững như: chăn nuôi, sản xuất, buôn bán nhỏ cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt là tổ chức các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và các ngày lễ lớn trong năm. Hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân..L

Trong năm 2023, dự kiến sẽ vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt khoảng 130 tỷ đồng; sẽ tổ chức xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng và hỗ trợ sinh kế cho người nghèo. Tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 vào ngày lễ kỷ niệm 92 năm ngày Truyền thống MTTQVN 18-11.

Nội dung vận động, về hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở: Trong năm 2022, dự kiến tỉnh hỗ trợ xây dựng khoảng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Trong đó, 580 hộ nghèo trong chương trình giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số năm 2022 của tỉnh. Trong thời gian tới, dự kiến sẽ hỗ trợ xây dựng 2.453 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở theo tiêu chí chuẩn nghèo, giai đoạn 2021-2015.

Song song đó, hỗ trợ cấp huyện tập huấn, phối hợp dạy nghề và hỗ trợ tiền mua vật tư, công cụ sản xuất, cây - con giống, vốn sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua khảo sát có nhu cầu hỗ trợ thêm nguồn vốn mua bán nhỏ lẻ, chăn nuôi, sản xuất... để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. Đồng thời xây dựng mô hình điểm về giảm nghèo bền vững như: chăn nuôi, sản xuất, buôn bán nhỏ cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Đặc biệt là tổ chức các hoạt động chăm lo tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cho hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và các ngày lễ lớn trong năm. Hỗ trợ xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân.

T.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản