Bình Thuận: Phản biện dự thảo ‘Đề án phát triển ngành y tế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030’

(Mặt trận) -Đề án được xem là tiền đề quan trọng, đặt nền móng cho việc xây dựng những kế hoạch, dự án cụ thể của ngành y tế tỉnh Bình Thuận trong những năm tới như phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận thành bệnh viện hạng I tại địa phương.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Quang cảnh hội nghị.

Chiều 14/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, tổ chức Hội nghị phản biện xã hội dự thảo về “Đề án phát triển ngành y tế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các chuyên gia đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cho đề án làm rõ giải pháp thu hút nguồn nhân lực bác sĩ cho tuyến cơ sở, bác sĩ chuyên khoa sâu; tập trung phát triển y tế tuyến cơ sở; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đặc biệt là Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Ngoài thu nhập, nhân viên y tế cần môi trường làm  việc, cần được đào tạo chuyên môn. Thêm vào đó, đề án cũng tính tới việc phát triển hài hòa giữa bệnh viện công và bệnh viện tư.

Phát biểu tại hội nghị, bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh, việc xây dựng về “Đề án phát triển ngành y tế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” là rất cần thiết; phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đề án được ban hành sẽ tác động tích cực trên lĩnh vực phục vụ, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho người dân tốt hơn, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, xã hội của cộng đồng.

Bên cạnh đó, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn triển khai đúng hướng trên cơ sở đã hoạch định trước một cách khoa học và thực tiễn. Đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, đơn vị tư vấn rà soát lại đề án, bổ  sung các ý kiến góp ý của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện đề án được đầy đủ hơn.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản