Bình Thuận: Phấn đấu Quỹ “Vì người nghèo” đạt 9,5 tỷ đồng

(Mặt trận) -Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bình Thuận vừa triển khai kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh năm 2022.

Vui Tết đầu tiên trong ngôi nhà Đại đoàn kết

Hà Nội: Thực hiện hiệu quả 5 Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

An Giang: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thoại Sơn trao 49 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

 

Theo đó, chỉ tiêu toàn tỉnh Bình Thuận phấn đấu đạt 9,5 tỷ đồng. Trong đó, quỹ cấp tỉnh phấn đấu vận động 2,2 tỷ đồng, bao gồm nguồn vận động tập trung thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo tết người nghèo. Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh không hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo (trừ các nguồn hỗ trợ trực tiếp xây dựng nhà ở cho hộ nghèo). Còn quỹ cấp huyện và xã phấn đấu vận động 7,3 tỷ đồng. Cụ thể, TP. Phan Thiết 1 tỷ đồng, thị xã La Gi, huyện Bắc Bình mỗi địa phương 850 triệu đồng, huyện Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc mỗi huyện 800 triệu đồng, Hàm Tân 750 triệu đồng, Đức Linh 700 triệu đồng, Hàm Thuận Nam 650 triệu đồng, Tánh Linh 650 triệu đồng và Phú Quý 250 triệu đồng. Nguồn vận động được chủ yếu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và hỗ trợ theo các mục tiêu của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”. Thời gian vận động được từ khi ban hành kế hoạch (15/3/2022) và kết thúc vào 30/11/2022.

Để vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 đạt hiệu quả, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên và các ngành liên quan tổ chức các hình thức vận động rộng rãi trong nhân dân nhằm đạt kết quả cao nhất. Căn cứ kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” và hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, giúp đỡ hộ nghèo sản xuất gắn đánh giá thi đua năm 2022…

THANH THỦY

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản