Tin mới

Bình Thuận: Phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua năm 2023

(Mặt trận) -Chiều 15/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2023 trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh.

TP Hà Nội: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Điện Biên: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay và huyện Điện Biên Đông

Lạng Sơn: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Hữu Lũng nhiệm kỳ 2024 – 2029

 Đại diện Mặt trận các huyện, thị, thành phố ký kết giao ước thi đua

Tại hội nghị, bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã triển khai kế hoạch phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2023. Với mục tiêu tiếp tục phát huy truyền thống thi đua yêu nước, ý thức tự giác, tinh thần đoàn kết, sáng tạo của cán bộ MTTQ các cấp, các tầng lớp nhân dân trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Theo đó, các phong trào thi đua yêu nước phải được triển khai rộng khắp ở các khu dân cư với nội dung thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự lan tỏa, khơi dậy tinh thần thi đua, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên và chính quyền cùng cấp trong việc tổ chức phát động các phong trào thi đua…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thị xã, thành phố thống nhất ký kết giao ước thi đua thực hiện công tác Mặt trận năm 2023 với các nội dung. Cụ thể, chấp hành nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp ủy cùng cấp; triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn công tác Mặt trận. Tiếp tục quán triệt và tuyên truyền sâu kỹ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chỉ thị của Trung ương, của tỉnh về thi đua yêu nước bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả và trọng tâm. Chủ động, nắm bắt kịp thời tình hình tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh cho cấp ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên. Đồng thời, phối hợp với chính quyền cùng cấp giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động và các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của quê hương, đất nước.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới hoạt động “Vì người nghèo”, tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo”, vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu đề ra; tập trung vận động nguồn lực và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp với các tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh” với chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”…

Theo Báo Bình Thuận

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản