Tin mới

Bình Thuận: Thực hiện tốt ‘vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch’

(Mặt trận) - Đó là đề nghị của Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An  tại Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020. 

TX. Cai Lậy: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận các cấp

Gia Lai: có 19 xã, phường đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2024-2029

MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Thành phố phát triển bền vững

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận, 6 tháng đầu năm MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình,  góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Nổi bật nhất, tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân vượt qua khó khăn thách thức, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong toàn tỉnh đã phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ bằng vật chất, nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế... với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng, góp phần phục vụ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả. Cùng với đó, phát huy tốt vai trò của tổ chức Mặt trận trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2020, nhận định sẽ có nhiều khó khăn, thánh thức, dịch Covid-19 đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Đây cũng là thời gian diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh Bình Thuận, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vì vậy đề nghị Mặt trận các cấp trong toàn tỉnh cần đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với việc phát động phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn tại địa phương, đất nước; tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề mà nhân dân quan tâm; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, giám sát cán bộ đảng viên, các đại biểu dân cử, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, phối hợp với các ban, ngành thực hiện tốt mục tiêu kép của Chính phủ phát động “vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch”, không lơ là, mất cảnh giác.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 2 cá nhân đã có đóng góp tích cực trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản