Tin mới

Bình Thuận: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận

(Mặt trận) -Sáng 11/1, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 -2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh Bình Thuận…

Gia Lai: Huy động trên 23 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo năm 2024

Bình Thuận: Hoàn thành Đại hội Mặt trận cấp huyện

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

 Tặng cờ thi đua của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho các đơn vị xuất sắc

Trong năm 2022, công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân đã được MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp góp phần quan trọng đưa các Nghị quyết, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động ngày càng chú trọng đến chất lượng, hướng đến cơ sở, cộng đồng dân cư, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Trong đó, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phát động thi đua sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân gắn thực hiện các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh…

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, cứu trợ và các hoạt động an sinh xã hội được MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên quan tâm triển khai có hiệu quả. Trong năm, đã vận động trên 17,3 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo, đạt tỷ lệ 182,9%. Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó phát huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh Bình Thuận đã báo cáo tóm tắt đến các đại biểu tình hình hoạt động của HĐND tỉnh và chương trình công tác HĐND tỉnh năm 2023; tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Nổi bật, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 7,75% so với năm 2021, ước cả năm đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch đề ra; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,11% so với năm 2021 và tăng 18,31% so với năm 2019; thu ngân sách đạt 11.300 tỷ đồng, vượt 33,13% so với dự toán.

 Tặng bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận cho các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh trân trọng ghi nhận sự đóng góp của Mặt trận các cấp trong tỉnh, các tổ chức thành viên và những người làm công tác Mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong năm 2022. Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo chiều sâu, sát với dân, hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức và hành chính hóa gắn với củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp trong sạch, vững mạnh. Xây dựng và phát huy lực lượng cốt cán chính trị trong các tầng lớp nhân dân đúng thực chất; cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn giáo. Tăng cường tiếp xúc lắng nghe, đối thoại với nhân dân để có biện pháp phối hợp giải quyết hoặc đề xuất, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống, tạo đồng thuận xã hội, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống.

Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị MTTQ các cấp cần tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong việc vận động, tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Chú ý việc thanh lọc, nhân rộng các cách làm hay, điển hình tốt trong phong trào, góp phần thực hiện thành công Năm Du lịch Quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh” gắn với chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”…Ngoài ra, cần phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, các gia đình chính sách, người già neo đơn, người nghèo, khuyết tật, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm…

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương bổ sung 5 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019 -2024.

Dịp này, Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam" cho bà Bố Thị Xuân Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 11 tập thể, 11 cá nhân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 33 cá nhân và 54 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022 và tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị.

T.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản