Tin mới

Bình Thuận: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận và ký kết giao ước thi đua năm 2022

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận và ký kết giao ước thi đua trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh năm 2022.

Sơn La: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Thuận Châu lần thứ XXI

Kiên Giang: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện An Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

 Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận năm 2022. Cụ thể, chấp hành nghiêm túc và tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Tỉnh ủy và các kết luận, chương trình hành động của Tỉnh ủy bằng phong trào, hành động cụ thể, thiết thực với chủ đề “Cán bộ, công chức, người lao động Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đoàn kết, trung thực, tự tin, hướng mạnh về cơ sở”. Đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp. Nâng cao hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; phối hợp triển khai và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 huyện, thị xã, thành phố đã ký kết giao ước thi đua thống nhất triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung. Cụ thể, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cấp ủy cùng cấp; triển khai thực hiện tốt kế hoạch, hướng dẫn công tác Mặt trận. Triển khai đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp; triển khai hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức tháng cao điểm “Vì người nghèo”, vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt chỉ tiêu đề ra; nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

THANH THỦY

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản