Bù Đốp (Bình Phước): Hơn 7 tỷ 822 triệu đồng thực hiện hỗ trợ hộ nghèo DTTS

(Mặt trận) -Ngày 26-6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc số (DTTS) năm 2022 và Kết luận số 383-KL/TU ngày 25-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Bù Đốp.

Hậu Giang phát động chương trình xây dựng 1.400 căn nhà “Đại đoàn kết”

Trà Vinh: Triển khai công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận các cấp

 Bà Lã Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi giám sát, năm 2022 huyện Bù Đốp được giao chỉ tiêu giảm 60 hộ nghèo đồng bào DTTS, với tổng nguồn lực hơn 7 tỷ 822 triệu đồng. Theo đó, huyện đã xây dựng 46 căn nhà ở, sửa chữa 4 căn nhà ở, xây dựng 6 nhà vệ sinh, đào và khoan 24 giếng nước, hỗ trợ kéo điện sinh hoạt cho 13 hộ. Hầu hết các hộ DTTS sau khi nhận được sự hỗ trợ đã dần ổn định được cuộc sống.

Thực hiện Kết luận số 383-KL/TU ngày 25-6-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên địa bàn huyện Bù Đốp có 14.635/15.359 hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; có 49/52 thôn, ấp, khu phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Thôn, ấp, khu phố văn hóa”, 92/95 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Hiện nay, Bù Đốp có 6/6 xã đã thành lập Trung tâm văn hóa - thể thao cấp xã; 52/52 thôn ấp, khu phố có nhà văn hóa.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước Lã Thị Thu Hương đề nghị: Bù Đốp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện công tác giảm nghèo. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, giải pháp giảm nghèo bền vững; triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới.

Mạnh Hiệp

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản