Tin mới

Cà Mau: Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Năm Căn khoá VIII, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Trong 2 ngày (10 và 11/6), Ủy ban MTTTQ huyện Năm Căn long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Năm Căn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa họp báo về Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ xóa nhà tạm, nhà dột nát

Khởi công công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

 Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, khoá VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và đoàn đại biểu dự đại hội tỉnh ra mắt đại hội.

Nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị; sự đồng lòng, quyết tâm cao của tập thể Uỷ ban và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của cấp uỷ; sự phối hợp tạo điều kiện của UBND huyện, Mặt trận các cấp trong huyện đã triển khai các chỉ tiêu, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024 đạt kết quả đáng ghi nhận. 

Nổi bật như: vận động quỹ Vì người nghèo 25/10 tỷ đồng, đạt 250%;  xây dựng và sửa chữa nhà cho người nghèo 193/150 căn, đạt 128,66%; phối hợp giúp thoát nghèo, cận nghèo 575/250 hộ, đạt 230%; xây dựng 440/300 mô hình có hiệu quả, đạt 146,66%; nhận giúp 1 xã đạt 2 tiêu chí nông thôn mới, đạt 100%; có 237 công trình xây dựng trên địa bàn được giám sát, đạt 105%; hằng năm giám sát phản biện 4/3 nội dung, đạt 133,33%; 8/8 Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn đạt khá, mạnh, đạt 100%; 62/62 Ban Công tác mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 105%.

Bên cạnh đó, công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được MTTQ từ huyện đến cơ sở tập trung thực hiện chặt chẽ; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm; công tác tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Mặt trận các cấp, Ban công tác Mặt trận khu dân cư trong huyện được củng cố, kiện toàn.

Đại hội hiệp thương cử 46 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2024-2029; 13 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Tôn Nữ Hương Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tái cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện Năm Căn khoá VIII, nhiệm kỳ 2024-2029./.

Theo Báo Cà Mau

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản